Bij- en nascholing

|>Hoogwaardig scholingsaanbod op het gebied van ernstige SOLK

In het najaar van 2017 en het voorjaar 2018 verzorgt TOPGGz centrum Altrecht Psychosomatiek Eikenboom weer een aantrekkelijk aanbod van (na)scholingsbijeenkomsten op het gebied van ernstige ‘Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten’ (SOLK) en Somatoforme stoornissen (DSM-IV)/ Somatischsymptoomstoornissen en verwante stoornissen (DSM-5). Het betreft cursussen en workshops die gebaseerd zijn op onze jarenlange behandelervaringen, wetenschappelijke inzichten en onderzoek. Onze up-to-date kennis en ervaring delen we graag met andere collega’s uit het brede werkveld!

De trainingen worden verzorgd door onze hoogopgeleide en ervaren professionals, die tevens zeer ervaren zijn in het geven van scholing aan uiteenlopende groepen professionals. Alle trainingen worden geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen (zoals NVvP, FGzP, V&V, KNGF).

Ons scholingsaanbod werd de afgelopen jaren door deelnemers hoog gewaardeerd!
In verband met het aantal beschikbare plaatsen is vroegtijdige aanmelding voor de trainingen aanbevolen.

Ons Aanbod voor komend najaar en begin 2018.

|>Incompany training via Altrecht Psychomatiek Eikenboom

Naast bovenstaande trainingen bieden we ook (op aanvraag en afhankelijk van onze mogelijkheden) incompany training aan op bovenstaande onderwerpen.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Monique Rook, m.rook-frijns@altreecht.nl , leidinggevende van Altrecht Psychosomatiek Eikenboom.

Onderzoek en het ontwikkelen van scholing is binnen Altrecht Psychosomatiek Eikenboom bijeengebracht in de Eikenboom Academie, waarbij de scholing wordt ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van  Jaap Spaans, klinisch psycholoog en voorzitter van het landelijk Netwerk voor Onvoldoende Verklaarde Klachten (NOLK).

We delen als Altrecht Psychosomatiek Eikenboom onze kennis graag en bevelen bovenstaande trainingen dan ook van harte bij u aan!


Diverse data najaar 2017
|>Nascholingsaanbod Centrum voor SOLK

“Je gaat het pas zien als je het door hebt”! Johan Cruijff

Sinds het verschijnen van de multidisciplinaire richtlijn SOLK en Somatoforme Stoornissen in 2010 (Trimbos) is het nodige veranderd en verbeterd in de benadering van de patiënt met SOLK. Toch blijft het moeilijk om in de praktijk concreet aan de slag te gaan. Het krijgen van controle over de klachten en het toewerken naar herstel komt in nascholingen en in de literatuur nog weinig aan de orde.

Wij introduceren andere inzichten, met concrete handvatten voor de praktijk gericht op controle krijgen over de klachten en herstel. Het Centrum voor SOLK heeft een uniek programma ontwikkeld….

 

 

 

 

Meer weten over bij en nascholing op gebied van OLK? Ga naar de sociale kaart en de categorie ‘scholing’. Bekijk daar het scholingsaanbod van de vermelde instellingen.