Kenniscentrum SOLK

Netwerk onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten (NOLK) is landelijk kenniscentrum SOLK

NOLK is een netwerk van instellingen en professionals op het gebied van onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten (OLK). Het beoogt de krachten te bundelen zodat de kwaliteit van behandeling, scholing en onderzoek verbetert. NOLK vervult de functies professionele belangenbehartiging, platform voor uitwisseling van ervaring en expertise en actuele informatievoorziening rond OLK. Daarbij heeft NOLK ook de functie van landelijk kenniscentrum SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten). Behandelinstelling en professionals werken binnen NOLK namelijk samen met universiteiten aan een wetenschappelijk onderbouwde benadering van (S)OLK.

NOLK beoogt als landelijk kenniscentrum SOLK :

  • Wetenschappelijke informatie over (S)OLK te verstrekken aan instellingen en professionals
  • De ontwikkeling en implementatie te stimuleren van professionele standaarden
  • Een maatgevende landelijke visie op organisatie van effectieve zorg voor (S)OLK
  • Het stimuleren van Landelijke en regionale samenwerking tussen onderzoekers en onderzoeksinstellingen
  • Het opstellen van een Landelijke Onderzoeksagenda (S)OLK
  • Afstemming tussen klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek.

NOLK heeft in dit verband commissies voor wetenschappelijk onderzoek en organisatie van zorg. NOLK onderhoudt onder meer contact met het landelijk netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ. Om de wetenschappelijke verankering van NOLK te markeren zijn hoogleraren met relevante leerstoelen lid van de commissie van aanbeveling.

Meer info over NOLK: homepage