Lid worden

Gewoon en bijzonder lidmaatschap

NOLK kent verschillende vormen van lidmaatschap, te weten gewoon en bijzonder lidmaatschap.

Gewoon lidmaatschap:

De vereniging kent vier soorten gewoon lidmaatschap met stemrecht in de algemene ledenvergadering:

 1. Lid-behandelaren > zijn zij die als professionele hulpverlener onder de wet BIG vallen en werkzaam zijn bij instellingen die zorgprogramma’s uitvoeren die onder de Zorgverzekeringswet vallen en die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten na voordracht door twee leden. In geval van aanmelding van een professional die wel onder de wet BIG valt, maar geen behandeling maar begeleiding geeft aan SOLK patiënten en/of in een andere instelling dan een gezondheidszorginstelling werkt, kan het bestuur besluiten diegene toe te laten als lid-behandelaar als voldoende specifieke SOLK kennis en ervaring bij diegene blijkt.
 2. Lid-managers > zijn zij die als manager werkzaam zijn bij een erkende instelling (of afdeling van een instelling) met een contract met één of meer zorgverzekeraars die diagnostiek, behandeling en/of onderzoek biedt voor mensen met SOLK. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten na voordracht door twee leden.
 3. Lid-onderzoekers > zijn zij die als wetenschappelijk onderzoeker werkzaam zijn bij een academische instelling, een erkende onderzoeksinstelling die onderzoek verricht naar SOLK of een erkende instelling (of afdeling van een instelling) met een contract met één of meer zorgverzekeraars die diagnostiek, behandeling en/of onderzoek biedt voor mensen met SOLK .Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten na voordracht door twee leden.
 4. Instellings-lid > is een erkende instelling (of afdeling van een instelling) met een contract met één of meer zorgverzekeraars die diagnostiek, behandeling en/of onderzoek biedt voor mensen met SOLK en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten na voordracht door twee leden.
  Het aantal professionals dat een instelling binnen NOLK met stemrecht kan vertegenwoordigen is afhankelijk van het aantal full-time medewerkers (FTE’s) dat werkzaam is op gebied van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) binnen de instelling.
  De huidige verdeling is:

  • Bij 0-5 FTE’s: 1 vertegenwoordiger
  • Bij 6-10 FTE’s: 2 vertegenwoordigers
  • Meer dan 10 FTE’s: 3 vertegenwoordigers

Voordelen gewoon lidmaatschap

Voordelen voor het instellings-lid:

 • Gratis vermelding op de online sociale kaart
 • U laat weten als instelling de kwaliteit van zorg voor patiënten met SOLK hoog in het vaandel te hebben staan
 • U laat weten dat u het werken met richtlijnen promoot
 • Directe betrokkenheid bij overleg met bijvoorbeeld zorgverzekeraars, kwaliteitsinstituten en subsidieverstrekkers
 • Stemrecht en dus invloed binnen het overleg van instellingen
 • U kunt samen met andere instellingen krachtige signalen afgeven in het belang van de zorg, onderzoek en onderwijs op het gebied van SOLK
 • U heeft invloed op het scheppen van de (rand-) voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige zorg, scholing en onderzoek op het terrein van SOLK
 • Gratis toegang tot alle landelijke NOLK bijeenkomsten

Voordelen voor lid-behandelaar, -manager en/of -onderzoeker:

 • Gratis toegang tot NOLK bijeenkomsten
 • Contact met collega’s die gespecialiseerd zijn in het werken met patiënten met SOLK
 • Informatie uit de eerste hand over SOLK, organisatie van zorg, scholing en onderzoek
 • U afficheert zich met een netwerk dat het werken met richtlijnen promoot. U geeft hiermee aan dat u als professional kwaliteit van zorg, hoog in het vaandel heeft staan
 • Deelname aan werkgroepen met het doel de zorg, scholing en het onderzoek op het terrein van SOLK te verbeteren
 • Gratis deelname aan intervisie groepen
 • Stemrecht in de ledenvergadering

Bijzonder lidmaatschap:

Naast voornoemde lidmaatschappen kent de vereniging twee soorten bijzonder lidmaatschap, zonder stemrecht in de algemene ledenvergadering, namelijk:

 1. Belangstellend-lid > zijn zij die als professional werkzaam zijn op het gebied van SOLK-zorg, die niet voldoen aan de criteria voor lidmaatschap, maar vanwege duidelijke professionele kwaliteiten (nader te omschrijven in het huishoudelijk reglement en ter beoordeling aan het bestuur) worden voorgedragen door minimaal twee leden via een daartoe bestemd voordrachtformulier.

Contributie

Lidmaatschap instellings-lid: € 325,- per jaar (inclusief vermelding op de sociale kaart)
Gewoon lidmaatschap:  €  50,- per jaar (exclusief vermelding op de sociale kaart)
Gewoon lidmaatschap + vermelding op de sociale kaart: € 100,- per jaar
Belangstellend lidmaatschap: € 50,- per jaar

Contributie is verschuldigd voor een jaar en gaat in vanaf de datum van aanvang van het lidmaatschap. De contributie wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.

Aanmeldingsformulier

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en direct te versturen. Voor een belangstellend lid dient een voordrachtformulier te worden ingevuld. Een voordrachtformulier kunt u aanvragen via info@nolk.info

Vragen over het lidmaatschap? Neem dan contact op met NOLK.