Prikbord

 

|>Landelijk congres 29 september 2017

Het landelijk congres onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten vindt op 29 september 2017  plaats in Zwolle.
Staat de datum ook al in uw agenda?

 

 

 

 

|>NOLK-ledendag

datum:  4 november 2016, aanvang:  9.30 uur
locatie:  Altrecht Zeist

Het was een inspirerende, uitdagende en sfeervolle dag. Het was mogelijk om lezingen en workshops te volgen, de ledenvergadering bij te wonen en collega’s te spreken van eigen en andere disciplines.

 

|>NOLK position paper over doelmatige zorg voor SOLK patiënten

NOLK opperde in 2013 in zijn position paper ‘Organisatie van zorg voor SOLK’ een aantal oplossingsrichtingen om de doelmatigheid van de zorg voor SOLK-patiënten te verbeteren:

  • Versterk de eerstelijns huisartsfunctie en basis GGZ.
  • Ontwikkel regionale differentiatie en integratie van zorgaanbieders.
  • Organiseer financiering op grond van complexiteit en zorgzwaarte.
  • Werk met richtlijnen als professionele standaard.

NOLK wil deze oplossingsrichtingen toetsen en bespreken met verschillende geledingen uit de gezondheidszorg.
In 2016 verscheen in Medisch Contact het artikel ‘Aanpak SOLK vraagt om meer samenhang‘ over het NOLK Position Paper.