Prikbord

|>Vacature bestuursleden NOLK
NOLK zoekt twee nieuwe actieve onbezoldigde bestuursleden

Het bestuur zoekt daarvoor NOLK leden die:

 • De NOLK doelstellingen een warm hart toedragen
 • Het NOLK beleidsplan in de praktijk willen helpen brengen
  (zie Beleidsplan NOLK 2016-2019)
 • Een aantal portefeuilles onder hun hoede kunnen nemen
 • Gemiddeld 2 uur per week een praktische bijdrage kunnen leveren
 • Zich voor minimaal 3 jaar (een bestuursperiode) aan het bestuur verbindenNadat u zich als kandidaat heeft aangemeld vindt een oriënterend gesprek plaats met een NOLK bestuurslid. Het bestuur heeft, in het belang van een evenwichtige disciplineverdeling binnen het bestuur, een voorkeur voor een revalidatiearts als een van de nieuwe bestuursleden. Kandidaten kunnen zich tot 31 mei 2018 melden bij Lineke Tak, secretaris NOLK, via e-mail: info@nolk.info
  Hierna wordt u als kandidaat bestuurslid voorgedragen tijdens de ledenvergadering in het najaar van 2018.

|> Gezocht
Er wordt een Delphi studie gestart naar belemmeringen en facilitatoren voor de implemenatatie van SOLK interventies in de eerste lijn. Deelnemers zijn welkom en kunnen zich melden via implementatie@gripopklachten.nl

|>Lichamelijk onverklaarde klachten gepersonaliseerd behandelen

“Een goede SOLK-therapeut is een specialist op gebied van het biopsychosociale model. De therapeut moet tot ‘een brede blik’ in staat zijn en steeds rekening houden met lichaam, geest én sociale omgeving”, aldus Jaap Spaans.
Lichamelijk onverklaarde klachten gepersonaliseerd behandelen
Bron: De Psychiater 2017/8, www.depsychiater.nl

|>Landelijk congres 29 september 2017

Het landelijk congres onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten heeft plaatsgevonden in Zwolle en is een groot succes te noemen.

 |>NOLK-ledendag 4 november 2016 

Het was een inspirerende, uitdagende en sfeervolle dag. Het was mogelijk om lezingen en workshops te volgen, de ledenvergadering bij te wonen en collega’s te spreken van eigen en andere disciplines.

|>NOLK position paper over doelmatige zorg voor SOLK patiënten

NOLK opperde in 2013 in zijn position paper ‘Organisatie van zorg voor SOLK’ een aantal oplossingsrichtingen om de doelmatigheid van de zorg voor SOLK-patiënten te verbeteren:

 • Versterk de eerstelijns huisartsfunctie en basis GGZ.
 • Ontwikkel regionale differentiatie en integratie van zorgaanbieders.
 • Organiseer financiering op grond van complexiteit en zorgzwaarte.
 • Werk met richtlijnen als professionele standaard.

NOLK wil deze oplossingsrichtingen toetsen en bespreken met verschillende geledingen uit de gezondheidszorg.
In 2016 verscheen in Medisch Contact het artikel ‘Aanpak SOLK vraagt om meer samenhang‘ over het NOLK Position Paper.

 |> NOLK academisch ronde tafeloverleg

NOLK organiseert tweemaal per jaar een ronde tafeloverleg voor Academische en Top Klinische Zorg centra op het gebied van SOLK. Deze kenniskring is onderdeel van NOLK als kenniscentrum (zie https://www.nolk.info/kenniscentrum-solk). Deelnemende instellingen overleggen onder meer over landelijke onderzoeksprojecten, academische SOLK curricula, evidence based behandelingen, innovatieve diagnostiek en behandeling, implementatie van richtlijnen en zorgstandaarden. In juni 2018 vindt alweer het 5e overleg plaats.