Instellingen en professionals verenigen zich rond zorg voor patiënten met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

Wat is NOLK?

NOLK is een netwerk van instellingen en professionals op het gebied van onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten (OLK). Het bundelt de krachten zodat de kwaliteit van behandeling, scholing en onderzoek verbetert.

Wat wil NOLK?

  • in kaart brengen van de zorg voor patiënten met OLK (online sociale kaart)
  • voldoende gedifferentieerde behandelmogelijkheden nastreven
  • afdoende doorverwijsmogelijkheden helpen creëren
  • ontwikkelen en invoering van evidence based behandelingen en richtlijnen
  • uitwisseling en ‘van elkaar leren’ zodat bruikbare concepten breder toepasbaar worden
  • stimuleren en in kaart brengen van onderzoek en onderwijs
  • Beleidsplan NOLK 2016-2019 inzien


Reportage over SOLK bij Brandpunt+ 

Op donderdag 18 oktober jl. zond Brandpunt+ op NPO2 een reportage uit over SOLK waarin behandelcentrum Altrecht Psychosomatiek Eikenboom centraal stond.
Het programma gaat vooral in op de aard en omvang van chronische pijn in Nederland, en op de manier waarop er met deze klachten omgegaan wordt in de zorg. Het programma volgt twee patiënten van Eikenboom die op dit moment nog nazorg ontvangen.
Er vinden interviews plaats met deze twee patiënten en met hun behandelaren en er worden enkele therapievormen in beeld gebracht.
Heeft u de uitzending gemist?  U kunt Brandpunt+ hier terugkijken.


Op 5 oktober jl. heeft de NOLK ledendag plaatsgevonden:


Tijdens de ledendag heeft Jaap Spaans afscheid genomen als NOLK voorzitter. De ‘voorzittershamer’ is overgedragen aan Judith Rosmalen. Daarnaast  heeft NOLK Stanneke Lunter verwelkomd als algemeen bestuurslid.

 

Sociale kaart

Zoekt u een instelling voor zorg, onderzoek of scholing op gebied van OLK? Bekijk dan de sociale kaart hiernaast en druk op de button voor meer informatie:

bekijk de sociale kaart »