Agenda

Congres

Op 29 september 2017 heeft het landelijk congres Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten  in Zwolle plaatsgevonden.
Met 375 aanwezigen, inspirerende keynotes (door Rinie Geenen, Jo Nijs en Denny Borsboom), 15 workshops, waaronder 2 researchtracks, een prachtige selectie van 10 posters en dat alles onder het bezielend voorzitterschap van Bas Haring, is het congres een groot succes te noemen.