Agenda

De NOLK ledendag 2018 vindt plaats op 5 oktober bij Altrecht in Zeist

Inmiddels hebben alle leden via e-mail een uitnodiging ontvangen om zichzelf in te schrijven voor de ledendag. De ledendag is gratis voor NOLK-leden, voor bezoekers – zonder lidmaatschap – wordt €40,= in rekening gebracht. Wij verwachten een inspirerende dag met workshops en een netwerk-overleg waarbij overleggroepen – op basis van regio – met elkaar kunnen spreken over (regionale) ontwikkelingen.

Programma NOLK ledendag 2018

 

 

 

Aankondiging symposium van de Society of Psychosomatic Medicine

Programma Symposium Psych-O!-somatiek 20 november 2018

Congres

Op 29 september 2017 heeft het landelijk congres Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten  in Zwolle plaatsgevonden.
Met 375 aanwezigen, inspirerende keynotes (door Rinie Geenen, Jo Nijs en Denny Borsboom), 15 workshops, waaronder 2 researchtracks, een prachtige selectie van 10 posters en dat alles onder het bezielend voorzitterschap van Bas Haring, is het congres een groot succes te noemen.