•   Koop uw medicijnen online
  •   Een medisch voorschrift laten valideren door artsen
  •   Laat het binnen 24 uur bij u thuis bezorgen

Wat is het gebruik van Androgel? Waarom wordt het gebruikt?

Overweegt u Androgel (Testogel) in België te kopen? Androgel is een testosteron vervangende therapie voor mannen die lijden aan hypogonadisme als gevolg van lage niveaus van dit hormoon, vastgesteld door klinische symptomen en biochemische tests.

DOSERING EN TOEDIENING

Hoe werkt Androgel? dosering en toepassing

Een dagelijkse toepassing van 5g gel (50mg testosteron) op ongeveer hetzelfde tijdstip, idealiter ’s morgens, is de voorgestelde dosis. Zonder verder te gaan dan 10 g gel per dag, moet de dagelijkse dosis op medisch advies worden aangepast aan de klinische of biologische respons van elke patiënt. Om de dosering te wijzigen, 2,5 g gel per keer worden gebruikt.

De patiënt moet het geneesmiddel zelf aanbrengen, op een schone, droge en gezonde huid, op beide schouders, beide armen of de buik.

De volledige inhoud van het zakje moet onmiddellijk na opening worden verwijderd en op de huid worden aangebracht. Het is voldoende om een klein laagje gel op de huid aan te brengen en dit voorzichtig uit te smeren. Inwrijven is niet nodig. Laat het product voor het aankleden minstens 3-5 minuten drogen. Was na gebruik uw handen met water en zeep.

Vermijd het aanbrengen van het product op de genitaliën, omdat de hoge concentratie alcohol dit gebied kan irriteren.

Ongeveer de tweede dag na inname van Androgel bereiken de plasma-testosteronspiegels een steady state. Vanaf de derde dag na het begin van de behandeling moet de dosis testosteron worden aangepast aan de testosteronspiegel in de ochtend (een week lijkt redelijk). De dosis kan worden verlaagd als de vereiste plasma-testosteronconcentratie wordt overschreden. Als de concentratie laag is, kunt u de dosis verhogen, maar niet meer dan 10 g gel per dag.

Kinderen

Kinderen jonger dan 18 jaar zijn niet klinisch onderzocht met androgel en het wordt voor hen niet aanbevolen.

OVERDOSERING

Wat moet u doen als u te veel Androgel inneemt?

In de literatuur is slechts één geval van acute overdosis testosteron na injectie beschreven. Deze patiënt kreeg een beroerte bij een hoge plasma-testosteronspiegel van 114 ng/ml (395 nmol/l). Het is zeer onwaarschijnlijk dat met transdermale therapie een dergelijke hoge plasma-testosteronspiegel wordt bereikt.

CONTRA-INDICATIES

Wanneer mag Androgel niet worden gebruikt?

Koop geen Androgel / Testogel in België als :

  • als borst- of prostaatkanker wordt vermoed of vastgesteld
  • als u een bekende allergie heeft voor testosteron of een ander ingrediënt in de gel.

INTERACTIES

Welke geneesmiddelen, stoffen of voedingsmiddelen kunnen de werking van Androgel beïnvloeden?

Orale trombolytica

Modificatie van het effect van het antistollingsmiddel (toename van het effect van het orale antistollingsmiddel door wijziging van de lever-synthese van stollingsfactoren en competitieve remming van de plasma-eiwitbinding).

Het is raadzaam de protrombinetijd en de INR vaker te controleren. Bij het starten of stoppen van androgeentherapie moeten patiënten die orale anticoagulantia gebruiken nauwlettend worden gevolgd.

De kans op de ontwikkeling van oedemateuze symptomen kan toenemen bij gelijktijdig gebruik van testosteron en ATCH of corticosteroïden. Daarom moeten deze geneesmiddelen met voorzichtigheid worden gebruikt, vooral bij patiënten met lever-, nier- of hartaandoeningen.

Interacties met laboratoriumtests: Androgenen kunnen de thyroxinebindende globulinespiegel verlagen, wat resulteert in verlaagde plasma-T4-concentraties en verhoogde opname van T3 en T4 op hars. De vrije schildklierhormoonspiegels zijn echter stabiel en vertonen geen klinische symptomen van schildklierinsufficiëntie.

BORSTVOEDING EN VERLENING

Kan Androgel worden gebruikt tijdens borstvoeding of zwangerschap?

Alleen mannen worden verondersteld androgenen te gebruiken.

Het wordt afgeraden om Androgel (Testogel) in België te kopen tijdens borstvoeding of zwangerschap. Er zijn geen klinische studies gedaan naar deze therapie bij vrouwen.

Vermijd het aanraken van de toepassingsplaatsen van Androgel als u zwanger bent. Het product kan virilisatie van de foetus veroorzaken, wat gevaarlijk is. Bij contact zo snel mogelijk wassen met water en zeep.

GEBRUIK VAN MACHINES EN BESTUREN VAN AUTO’S

Het vermogen om machines te bedienen of een auto te besturen wordt niet beïnvloed door Androgel.

ACTIVITEITSINDICATOR

In een zakje van 5 g zit 50 mg testosteron.

EXCIPIENTEN

Ethanol 96%, natriumhydroxide, isopropylmyristaat, carbomeer 980 en gefilterd water.

BEWAAR- EN HOUDBAARHEIDSDATUM

  • Duur : 36 maanden
  • Er zijn geen specifieke opslagmaatregelen vereist.

AARD EN INHOUD VAN DE VERPAKKING

  • 5 g zakje (PET/Aluminium/PE).
  • 1, 2, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 60, 90 of 100 zakjes per verpakking.
  • Niet alle zakken kunnen worden verkocht.

Een reactie achterlaten

Please sing in to post your comment or singup if you don't have account.