Spring naar toolbar

Behandeling op basis van diagnostiek volgens het gevolgenmodel

Behandeling op basis van diagnostiek volgens het gevolgenmodel

Diagnostiek volgens het gevolgenmodel
Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) hebben gevolgen voor je stemming, gedrag, lichamelijke toestand en je sociale leven. Klachten kunnen maken dat je somber, angstig of snel geïrriteerd bent. Of ze doen je denken aan een ingrijpende gebeurtenis. Het kan ook zijn dat je belemmerd wordt in je doen en laten, slecht slaapt of dat je conditie achteruitgaat als gevolg van je klachten. We weten dat sommige van deze gevolgen klachten in stand kunnen houden of verergeren. Er ontstaat een vicieuze cirkel waarbij de klachten gevolgen hebben voor het doen en laten die de klacht in stand houden en het herstel verhinderen.

In kaart brengen van de in stand houdende gevolgen
Tijdens de intake worden de klacht en de in stand houdende gevolgen in kaart gebracht en de vicieuze cirkel opgesteld. De vicieuze cirkel laat zien hoe de klacht in stand wordt gehouden.

Behandeling op basis van diagnostiek volgens het gevolgenmodel
De behandelaar stelt een behandelplan op en laat je zien hoe de behandeling de vicieuze cirkel kan doorbreken. Een behandeling op basis van de diagnostiek volgens het gevolgenmodel heeft als doel de omstandigheden voor het herstel van de klachten zo gunstig mogelijk te maken. Dit gebeurt door de belangrijkste in stand houdende gevolgen in de behandeling aan te pakken en op te heffen. Met het opheffen van de in stand houdende gevolgen wordt de cirkel doorbroken en kan herstel intreden.