Bij- en nascholing

|>E-learning SOLK

Als zorgverlener ziet u regelmatig patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Wanneer is er genoeg onderzoek gedaan om te spreken van SOLK? Hoe legt u deze ‘diagnose’ vervolgens uit aan uw patiënt? En wat kunt u uw patiënt bieden qua behandeling?
Veel artsen en andere zorgverleners blijken dit lastig te vinden. Daarom is er een online cursus ontwikkeld, waarin onder andere deze vragen worden behandeld.

De cursus is ontwikkeld door een team van onderzoekers, clinici en docenten van het Universitair Medisch Centrum en de Rijksuniversiteit van Groningen, in samenwerking met Europese partners van de Universiteiten van München, Newcastle en Gent. De cursus kwam tot stand door een subsidie van EIT Health.

|> Appetizer, een eerste kennismaking met het gevolgenmodel

In het kader van bij- en nascholing van professionals die werken met patiënten met SOLK, kunnen we een programma aanbieden van een halve dag waarin de deelnemers kennismaken met de diagnostiek volgens het gevolgenmodel. Na een inleiding waarin de methode wordt toegelicht (1,5 uur) worden enkele casussen besproken die vooraf door deelnemers zijn ingestuurd (1,5 uur).
Klik hier voor meer informatie.

|>Driedaagse training diagnostiek volgens het gevolgenmodel

U leert om bij patiënten met zowel deels verklaarde als onverklaarde lichamelijke klachten met of zonder psychiatrische co-morbide stoornissen, een gepersonaliseerd behandelplan op te stellen op basis van de diagnostiek volgens het gevolgenmodel welke bestaat uit diverse stappen. De training wordt gegeven door Yanda van Rood en Carlijn de Roos.
Klik hier voor meer informatie, het programma en de toegekende accreditatie.

|> Workshop EMDR bij SOLK

Traumatische ervaringen en de daaruit volgende posttraumatische stressreacties kunnen een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van SOLK. Traumabehandeling met EMDR is geïndiceerd als de onverwerkte traumatische herinneringen de lichamelijke klachten door de emotionele en gedragsmatige of/en fysieke reacties op de klacht, in stand houden. Het doel van de inzet van EMDR is om door verwerking van de in stand houdende herinneringen de omstandigheden voor het herstel van de klacht te optimaliseren. De workshop wordt gegeven door Yanda van Rood en Carlijn de Roos. Klik hier voor meer informatie, het programma en de toegekende accreditatie.

|>Hoogwaardig scholingsaanbod op het gebied van ernstige SOLK

Ook in 2019 verzorgt het TOPGGz centrum Altrecht Psychosomatiek Eikenboom weer een aantrekkelijk aanbod van (na)scholingsbijeenkomsten op het gebied van ernstige ‘Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten’ (SOLK) en Somatoforme stoornissen (DSM-IV)/ Somatisch-symptoomstoornissen en verwante stoornissen (DSM-5). Het betreft cursussen en workshops die gebaseerd zijn op onze jarenlange behandelervaringen, wetenschappelijke inzichten en onderzoek. Onze up-to-date kennis en ervaring delen we graag met andere collega’s uit het brede werkveld! Meer inhoudelijke informatie over ons Aanbod.

 

Meer weten over bij en nascholing op gebied van OLK? Ga naar de sociale kaart en de categorie ‘scholing’. Bekijk daar het scholingsaanbod van de vermelde instellingen.