Bij- en nascholing

|>E-learning SOLK

Als zorgverlener ziet u regelmatig patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Wanneer is er genoeg onderzoek gedaan om te spreken van SOLK? Hoe legt u deze ‘diagnose’ vervolgens uit aan uw patiënt? En wat kunt u uw patiënt bieden qua behandeling?
Veel artsen en andere zorgverleners blijken dit lastig te vinden. Daarom is er een online cursus ontwikkeld, waarin onder andere deze vragen worden behandeld.

De cursus is ontwikkeld door een team van onderzoekers, clinici en docenten van het Universitair Medisch Centrum en de Rijksuniversiteit van Groningen, in samenwerking met Europese partners van de Universiteiten van München, Newcastle en Gent. De cursus kwam tot stand door een subsidie van EIT Health.

 

|>Driedaagse training diagnostiek volgens het gevolgenmodel

De training wordt gegevens door Yanda van Rood en Carlijn de Roos en is bestemd voor psychologen (klinisch psychologen, psychotherapeuten, eerste lijns psychologen), orthopedagogen, artsen (neurologen, psychiaters, huisartsen en revalidatieartsen) die patiënten met SOLK behandelen.
Klik hier voor o.a. het programma en de toegekende accreditatie.

 

|>Hoogwaardig scholingsaanbod op het gebied van ernstige SOLK

Ook in 2018 verzorgt het TOPGGz centrum Altrecht Psychosomatiek Eikenboom weer een aantrekkelijk aanbod van (na)scholingsbijeenkomsten op het gebied van ernstige ‘Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten’ (SOLK) en Somatoforme stoornissen (DSM-IV)/ Somatisch-symptoomstoornissen en verwante stoornissen (DSM-5). Het betreft cursussen en workshops die gebaseerd zijn op onze jarenlange behandelervaringen, wetenschappelijke inzichten en onderzoek. Onze up-to-date kennis en ervaring delen we graag met andere collega’s uit het brede werkveld!

De trainingen worden verzorgd door onze hoogopgeleide en ervaren professionals, die tevens zeer ervaren zijn in het geven van scholing aan uiteenlopende groepen professionals. Alle trainingen worden geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen (zoals NVvP, FGzPt, V&V, KNGF). Ons scholingsaanbod werd de afgelopen jaren door deelnemers hoog gewaardeerd.

Meer inhoudelijke informatie over ons Aanbod.

|>Incompany training via Altrecht Psychomatiek Eikenboom

Naast bovenstaande trainingen bieden we ook (op aanvraag en afhankelijk van onze mogelijkheden) incompany training aan op bovenstaande onderwerpen.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Carieneke Kandou, stafmedewerker van Altrecht Psychosomatiek Eikenboom, via e-mailadres: EikenboomTraining@altrecht.nl

Onderzoek en het ontwikkelen van scholing is binnen Altrecht Psychosomatiek Eikenboom bijeengebracht in de Eikenboom Academie, waarbij de scholing wordt ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van  Jaap Spaans, klinisch psycholoog en voorzitter van het landelijk Netwerk voor Onvoldoende Verklaarde Klachten (NOLK).

We delen als Altrecht Psychosomatiek Eikenboom onze kennis graag en bevelen bovenstaande trainingen dan ook van harte bij u aan!

 

Meer weten over bij en nascholing op gebied van OLK? Ga naar de sociale kaart en de categorie ‘scholing’. Bekijk daar het scholingsaanbod van de vermelde instellingen.