Spring naar toolbar

EMDR

EMDR

Bij Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) weten we niet waardoor de klachten veroorzaakt worden. We weten wél dat het meemaken van een traumatische gebeurtenis de klachten kan veroorzaken of in stand houden. Dit is zeker niet altijd zo, sommige klachten ontstaan zonder dat men iets naars heeft meegemaakt. EMDR is een techniek die de herinnering aan de traumatische gebeurtenis minder moeilijk kan maken, en heeft als uitgangspunt: ‘Het verminderen van de emotionele lading en levendigheid van herinneringen aan een traumatische gebeurtenis door met behulp van snelle oogbewegingen de aandacht van de herinnering af te halen.’

Het getraumatiseerde lichaam
Tijdens het meemaken van een traumatiserende ervaring bevinden we ons in ons lichaam. Ons lichaam doet natuurlijk ook mee aan deze ervaring. Ook het lichaam maakt dan zijn eigen lichamelijke herinneringen aan die gebeurtenissen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat het lichaam een bepaalde pijn ervaart, of een verlamd gevoel van angst. Een kind dat iets heel naars meemaakt neemt bijvoorbeeld vaak geestelijk afstand van de gebeurtenis. Het lichaam wordt dan als verdoofd gevoeld, en die herinnering kan blijven bestaan. Een ander voorbeeld is dat iemand die een auto-ongeluk meemaakt zo’n extreme spierspanning ervaart dat het leidt tot pijn of tintelingen.

Cognities
Wanneer u EMDR gaat doen wordt eerst gekeken naar de zogenaamde ‘negatieve cognitie’. Dit is een opvatting die iemand over zichzelf heeft die hoort bij de traumatische gebeurtenis. Vaak is het een negatief waardeoordeel dat iemand over zichzelf heeft. Er zijn vijf soorten van dit soort negatieve waardeoordelen. De gedachte ‘ik ben machteloos’ wordt gezien na een verlies van controle. ‘Ik ben schuldig’ heeft te maken met een gevoel van schuld of verantwoordelijkheid. Een lage eigenwaarde gaat samen met gedachten als ‘ik ben waardeloos, ik kan helemaal niets’. De gedachte ‘ik ben in gevaar’ hoort bij een gevoel van onveiligheid en de gedachte ‘ik ben zwak’ komt veel voor bij kwetsbaarheid, zoals bij pesten.

Oogbewegingen
Meestal wordt EMDR met oogbewegingen uitgevoerd. Het is de bedoeling om de herinnering aan de nare ervaring naar boven te halen. Dan gaat u zich concentreren op het meest nare beeld daarvan. Dit geeft meestal een sterke emotionele reactie, u voelt weer de angst of het verdriet dat bij de gebeurtenis hoort. Ook het lichaam kan weer een heftige reactie voelen. Wanneer nu gedurende langere tijd een afleidende taak gedaan wordt, verandert dit de herinnering in de hersenen. De herinnering wordt anders opgeslagen in de hersenen. Dat zorgt ervoor dat de emotionele lading minder heftig wordt. Na een aantal EMDR sessies is het dan mogelijk om met minder heftige emoties terug te denken aan het trauma. Ook de lichamelijke sensaties die bij het trauma hoorden kunnen nu milder geworden zijn.