Spring naar toolbar

Neuromodulatie

Neuromodulatie

Bij Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) weten we niet waardoor de klachten veroorzaakt worden. We weten wél dat ze samen kunnen gaan met een andere werking van de hersenen. Alles wat we meemaken, voelen, doen of denken, gaat gepaard met hersenactiviteit. Als er dingen niet zoals normaal verlopen, dan verandert ook de hersenactiviteit. Het doel van neuromodulatie is: ‘Het veranderen van de hersenactiviteit of de zenuwgeleiding om te proberen de lichamelijke gevolgen van de onverklaarde klacht wat milder te laten worden.’

Onderzoek
Neuromodulatie is nog een vrij nieuwe behandeltechniek. Er wordt nog onderzoek naar gedaan en het is nog niet in veel ziekenhuizen beschikbaar. De behandeling staat hier toch op de website omdat verwacht wordt dat het in de toekomst vaker aangeboden zal kunnen worden.

Zenuwgeleiding
Onze lichamelijke sensaties, en dus ook onze lichamelijke klachten worden altijd via de zenuwen ervaren. Ook als we niet weten wat de oorzaak is van pijn, weten we wel hoe de pijnprikkels via de zenuwen naar onze hersenen verzonden worden. In onze hersenen worden ze bewust gemaakt. Daarna weten we dat we pijn hebben. Deze manier van pijn voelen is gelijk voor alle soorten pijn of andere SOLK. Ook het aansturen van onze ademhaling, onze darmen, onze spieren verloopt via onze hersenen en onze zenuwen.

Blokkeren of stimuleren
Neuromodulatie betekent letterlijk: het veranderen van de werking van de zenuwen. Dit kunnen de zenuwen in onze hersenen zijn, of de zenuwen die van onze hersenen naar de rest van ons lichaam lopen. We kunnen dan ook op verschillende plekken de activiteit veranderen. Bij TENS bijvoorbeeld, worden er lichte elektrische stroompjes door de huid gegeven, die de zenuwen vervolgens beïnvloeden. Zo kan het voelen van de pijn verminderd worden, ook als onbekend is waardoor de pijn is ontstaan. Bij (r)TMS bijvoorbeeld, wordt met een magnetische spoel de werking van het brein beïnvloedt. Zo kan bijvoorbeeld de kracht van de spieren toenemen.

Wind mee voor herstel
Neuromodulatie is geen wonderoplossing waarmee de klachten kunnen verdwijnen. Ook kan met neuromodulatie geen lichamelijke oorzaak voor klachten gevonden worden. Ook bij herstel van pijn door middel van spieroefeningen zal de hersenactiviteit veranderen! Neuromodulatie kan daarom alleen gebruikt worden als een extra steuntje in de rug bij het werken aan herstel. Via veranderingen in onze belasting en activiteit kunnen we vaak ook al veel herstel bereiken. Neuromodulatie kan wind meegeven hierbij.