Nieuwe hulpmiddelen voor de zorgstandaard SOLK

Nieuwe hulpmiddelen voor de zorgstandaard SOLK

Door Akwa GGz is in samenwerking met NOLK een visual met behandelopties voor patiënten met aanhoudende klachten tot stand gekomen. Samen met deze visual wordt ook de oplegger voor de zorgstandaarden SOLK en chronische pijn gepresenteerd. Bij patiënten met chronische pijnklachten kunnen twee zorgstandaarden van toepassing zijn: de zorgstandaard Chronische Pijn en de zorgstandaard SOLK. Beide zorgstandaarden zijn gebaseerd op kennis uit de actuele wetenschap en de klinische praktijk en kennis van patiënten.

Hoe weet je welke zorgstandaard je het beste kunt volgen?
Daar helpt de wegwijzer je bij. De wegwijzer is bedoeld voor patiënten en hulpverleners in de eerstelijnszorg zoals huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

Download hier de wegwijzer (oplegger) zorgstandaarden bij chronische pijn.
Download hier de keuzekaart behandelmogelijkheden.

Bron: Nieuwe hulpmiddelen voor de zorgstandaard SOLK – Artikelen | GGZ Standaarden

Over Nolk

NOLK is een netwerk van instellingen en professionals op het gebied van onvoldoende verklaarde.