SOLK

Omschrijving

Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (OLK) zijn klachten die na voldoende medisch onderzoek niet of onvolledig te verklaren zijn door een bekende somatische aandoening. Wetenschappers spreken ook van ‘somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten’. OLK kan in allerlei vormen voorkomen bijvoorbeeld als pijnklachten, chronische vermoeidheid, buik- maag- en darmklachten en uitvalsverschijnselen.

Meer informatie over omschrijving en terminologie.

Aantal patiënten

Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten komen veel voor. Bij 20% van de nieuwe patiënten vindt de huisarts geen verklaring voor de lichamelijke klachten. Medische specialisten kunnen een omvangrijk deel van de klachten (25 tot 60%) niet verklaren door een bekende ziekte. In de eerste lijn voldoet 16% van de patiënten aan de criteria voor een somatoforme stoornis en in de tweede lijn van de somatische gezondheidszorg, 20 tot 40%.

Kosten

Veel patiënten met ernstige OLK kunnen niet meer (volledig) werken. Patiënten zoeken en ondergaan allerlei medische behandelingen vaak zonder het gewenste resultaat. Het duurt vaak lang voordat de problematiek onderkend wordt en de patiënt adequate hulp krijgt waardoor de maatschappelijke en medische kosten verder oplopen. Medische behandeling van deze groep patiënten vormt dan ook een aanzienlijk deel van de totale kosten van de gezondheidszorg.
De kosten kunnen lager worden wanneer de problematiek snel wordt herkend en er heldere doorverwijsmogelijkheden zijn zodat patiënten tijdig (multidisciplinair) behandeld kunnen worden volgens de geldende ‘evidence based’ richtlijnen.

Organisatie van zorg

Het stijgend aantal instellingen dat hulp biedt aan patiënten met OLK vraagt om een heldere landelijke organisatie van zorg. Uitgangspunt hierbij is het ‘stepped care-principe’. Hierbij wordt begonnen met de lichtst mogelijke effectieve vorm van behandeling en pas bij onvoldoende effect wordt er een tweede en zonodig derde stap aangeboden. Deze benadering impliceert dat professionals en instellingen het effect van hun behandeling regelmatig evalueren en instellingen de zorg op elkaar afstemmen.

Wetenschappelijk nieuws

Zoekt u wetenschappelijk nieuws over (S)OLK? Op SOLK.NL vindt u een onafhankelijke selectie van wetenschappelijk nieuws geschreven door een psychiater een neuroloog en een GZ psycholoog.

Zoekt u een goede patiëntenfolder over OLK? Ga dan naar Nederlandse Vereniging Voor Psychiatrie

Wilt u meer weten over onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten?