Over NOLK

over-nolk-2

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Wat is NOLK?

NOLK is het platform waar kennis, scholing en onderzoek over de behandeling van mensen met aanhoudende lichamelijke klachten wordt gebundeld. Het bundelt de krachten van patiënten, zorgaanbieders, verwijzers en onderzoekers.

Wat wil NOLK?

NOLK wil de zorg voor patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten verbeteren. Om dit te realiseren streven we naar:

  • het in kaart brengen van de zorg voor patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten (online sociale kaart/zorgkaart);
  • een zorglandschap met voldoende gedifferentieerde behandelmogelijkheden;
  • het creëren van afdoende verwijsmogelijkheden;
  • ontwikkeling en implementatie van evidence based behandelingen en richtlijnen;
  • uitwisseling en ‘van elkaar leren’, zodat bruikbare concepten breder toepasbaar worden;
  • stimulering en het in kaart brengen van onderzoek en onderwijs.

Beleidsplan-NOLK-2016-2019 inzien.

NOLK wordt overigens NALK, meer weten?
NOLK | Van SOLK naar ALK

Organisatie van zorg voor SOLK
NOLK opperde in 2013 in zijn position paper ‘Organisatie van zorg voor SOLK’ een aantal oplossingsrichtingen om de doelmatigheid van de zorg voor SOLK-patiënten te verbeteren:

  • Versterk de eerstelijns huisartsfunctie en basis GGz.
  • Ontwikkel regionale differentiatie en integratie van zorgaanbieders.
  • Organiseer financiering op grond van complexiteit en zorgzwaarte.
  • Werk met richtlijnen als professionele standaard.

In 2016 verscheen in Medisch Contact het artikel Aanpak SOLK vraagt om meer samenhang met daarin knelpunten en oplossingsrichtingen beschreven om organisatie rondom zorg voor patiënten met SOLK te verbeteren, onderschreven door NOLK, SOLK-experts en bestuurders van beroepsverenigingen (ACZP, NFZP, LVMP, PAZ/NIP, NBMF, NFP, SPM, VGCT, LV POH-GGz).

Geschiedenis
In 2008 stelde een aantal GGZ instellingen vast dat bij medische en geestelijke gezondheidszorginstellingen de belangstelling voor OLK groeide. Het aantal instellingen met een zorgprogramma nam toe. Het zorgaanbod werd vooral lokaal ontwikkeld. De landelijke organisatorische afstemming was daarbij nog beperkt. In 2008 nam een aantal instellingen het initiatief tot een landelijk overleg. Er werd contact gezocht met prominente experts in onverklaarde klachten. Zij steunden unaniem het initiatief tot een landelijk netwerk en verenigden zich in de commissie van aanbeveling. Op 1 januari 2011 werd het Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (NOLK) opgericht en de statuten vastgelegd bij de notaris. Daarna konden instellingen en professionals zich aansluiten en lid worden.

Doelstelling
Het doel van NOLK is de uitwisseling en afstemming tussen instellingen en professionals, op het gebied van Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, te optimaliseren. NOLK wil op strategisch niveau (rand-)voorwaarden helpen scheppen die de kwaliteit van zorg voor patiënten met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten verbeteren. NOLK heeft geen winstoogmerk.

Over NOLK

NOLK is het platform waar kennis, scholing en onderzoek over de behandeling van mensen met aanhoudende lichamelijke klachten wordt gebundeld. Het bundelt de krachten van patiënten, zorgaanbieders, verwijzers en onderzoekers.