Over ons

Geschiedenis

In 2008 stelde een aantal GGZ instellingen vast dat bij medische en geestelijke gezondheidszorginstellingen de belangstelling voor OLK groeide. Het aantal instellingen met een zorgprogramma nam toe. Het zorgaanbod werd vooral lokaal ontwikkeld. De landelijke organisatorische afstemming was daarbij nog beperkt. In 2008 nam een aantal instellingen het initiatief tot een landelijk overleg. Er werd contact gezocht met prominente experts in onverklaarde klachten. Zij steunden unaniem het initiatief tot een landelijk netwerk en verenigden zich in de commissie van aanbeveling. Op 1 januari 2011 werd het Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (NOLK) opgericht en de statuten vastgelegd bij de notaris. Daarna konden instellingen en professionals zich aansluiten en lid worden.

Doelstelling

Het doel van NOLK is de uitwisseling en afstemming tussen instellingen en professionals, op het gebied van Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (OLK), te optimaliseren. NOLK wil op strategisch niveau (rand-)voorwaarden helpen scheppen die de kwaliteit van zorg voor patiënten met OLK verbeteren. NOLK heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zes personen. De algemene ledenvergadering kiest de bestuursleden uit de gewone leden (instellingen). De algemene vergadering kan ook besluiten dat één of meer van de bestuurders buiten de (gewone) leden wordt benoemd. Zij vormen echter altijd een minderheid van het aantal bestuurders.
Het huidige verenigingsbestuur bestaat uit zes leden. Het bestuur ontwikkelt beleid en voert dit uit met beleidsplannen die door de ledenraad zijn goedgekeurd.

Samenstelling van het huidige bestuur:

 • Voorzitter: mw. prof. dr. J.G.M. Rosmalen (UMCG)
 • Secretaris: mw. dr. L. Tak (Dimence)
 • Penningmeester: dhr. P. Westdijk (De Gezonde Zorg)
  Bestuursleden algemeen:
 • Mw. dr. Y. van Rood (LUMC)
 • Mw. dr. S. Lunter (Altrecht)
 • Dhr. dr. T. olde Hartman (huisarts en onderzoeker Radboudumc)

Secretariaat

Het bestuur wordt secretarieel/administratief ondersteund door Edith Altemühl.

Gewoon en bijzonder lidmaatschap

NOLK kent verschillende vormen van lidmaatschap, namelijk gewoon en bijzonder lidmaatschap.
Meer uitgebreide en inhoudelijke informatie over de diverse vormen kunt u vinden op de pagina Lid worden.

Huidige leden (instellingen) van NOLK

De huidige instellingen zijn te vinden op de sociale kaart.

Commissie van aanbeveling

De commissie van aanbeveling bestaat uit deskundigen met een uitzonderlijke vakbekwaamheid, reputatie en kennis op het gebied van OLK. Deze commissie beveelt de vereniging naar buiten toe aan en ondersteunt zodoende de vereniging en haar doelstelling.
Leden van de commissie worden benoemd door de algemene ledenvergadering. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en aan de algemene vergadering.

Huidige samenstelling van commissie van aanbeveling – op alfabetische volgorde per achternaam:

 • Bolk, Jan, internist, hoogleraar
 • Geenen, Rinie, psycholoog, hoogleraar
 • Haan, Else de, psycholoog, hoogleraar
 • Hemert van, Bert, Psychiater. Hoogleraar
 • Horst, Henriette van der, huisarts, hoogleraar
 • Houdenhove, Boudewijn van, psychiater, hoogleraar
 • Luijten, Patrick, psycholoog, hoogleraar
 • Putters, Kim, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg
 • Sanderman, Robert, psycholoog, hoogleraar
 • Schrijvers, Guus, econoom, hoogleraar
 • Sorbi, Marjolijn, psycholoog, hoogleraar
 • Speckens, Anne , psychiater, hoogleraar
 • Spinhoven, Philip, psycholoog, hoogleraar
 • Vermeulen, Rien, neuroloog, hoogleraar
 • Visser, Sako, psycholoog, hoogleraar
 • Wit, Niek de, huisarts, hoogleraar

NOLK academisch ronde tafeloverleg

NOLK organiseert tweemaal per jaar een ronde tafel overleg voor Academische en Top Klinische Zorg centra op het gebied van SOLK. Deze kenniskring is onderdeel van NOLK als kenniscentrum (zie https://www.nolk.info/kenniscentrum-solk ). Deelnemende instellingen overleggen onder meer over landelijke onderzoeksprojecten, academische SOLK curricula, evidence based behandelingen, innovatieve diagnostiek en behandeling, implementatie van richtlijnen en zorgstandaarden.

Adviseur

Een adviseur is een deskundige, met een bijzondere vakbekwaamheid en kennis op het gebied van OLK. Deze kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en aan de algemene vergadering. Een adviseur wordt benoemd door de algemene ledenvergadering.

Huidige Adviseur:  mw. dr. Y.R.  van Rood (LUMC)

Huidige Commissies/werkgroepen

Een commissie of werkgroep is een door het bestuur ingestelde groep van leden, adviseurs of leden van de commissie van aanbeveling met een gerichte doelstelling. Deze doelstelling komt voort uit de algemene doelstellingen van NOLK.

Werkgroep Therapieresistente SOLK

Deze werkgroep richt zich op zorg voor mensen met chronische OLK. Hierbij kan gedacht worden aan lotgenotencontacten, maar ook aan therapie gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en onderzoek naar chronische OLK.

Voorzitter:

 • Mw. drs. M. Hulscher, psychiater, Altrecht, centrum voor psychosomatiek, Den Dolder

Leden:

 • Mw. dr. L. Tak, psychiater, Specialistisch Centrum voor SOLK  &  Somatisch-Symptoomstoornissen Dimence
 • Mw. drs. B.S. van Beusekom, kinder- en jeugdpsychiater, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie Erasmus MC-Sophia, Rotterdam
Werkgroep Kinder- en Jeugd

Voorzitter:

 • Mw. drs. C. de Roos, klinisch psycholoog, Centrum voor Trauma en Gezin,  de Bascule Amsterdam

Leden:

 • Mw. drs. B.A. de Bruine, orthopedagoog-generalist/cognitief gedragstherapeut, Accare Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Groningen
 • Mw. M.E. Lorsheijd- Pastoor, MSc, GZ-psycholoog, De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht
 • Mw. dr. E.M. van de Putte, kinderarts sociale pediatrie, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Mw. drs. I.E. Visser, gz-psycholoog i.o. tot klinisch psycholoog/psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut Vakgroep Medische Psychologie Kind & Jeugd, Dijklander Ziekenhuis, Hoorn
 • Mw. drs. B.S. van Beusekom, kinder- en jeugdpsychiater, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie Erasmus MC-Sophia, Rotterdam
 • Mw. drs. M. Oldenziel-Sondaar, Klinisch Psycholoog, vakgroep Psychologie Kind & Jeugd, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn
 • Mw. dr. A.M. Fredriks, kinder- en jeugd psychiater, MPU-Kind en Jeugd AMC/UVA
Werkgroep Samenwerken met patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten
 • Mw. dr. L. Tak
 • Mw. dr. W. M. N. J. Buis
 • Mw. M. Sturre
 • Mw. L. Jawalapershad
 • Mw. I. Audier
 • Dhr. dr. T. olde Hartman
Commissie Website

Leden:

 • Dhr. P. Westdijk, penningmeester NOLK
 • Mw. E. Altemühl, secretaresse NOLK

 

Kenniscentrum SOLK

NOLK staat ook bekend als kenniscentrum SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijk Klachten). In een kenniscentrum werken één of meer ggz-instellingen (en eventueel andere praktijkorganisaties) met één of meer onderzoeksinstituten, zoals universiteiten, samen rond een specifieke doelgroep of specifiek thema in de ggz.

Wilt u meer weten over NOLK?
> Akte van oprichting

> Statutenwijziging NOLK 01-12-2017

> Beleidsplan NOLK 2016-2019

 

 

Volgt u Nolk al op Linkedin?