Werkgroep Therapieresistente SOLK

Binnen het NOLK zijn er diverse werkgroepen actief, waaronder de Werkgroep Therapieresistente SOLK. De werkgroep richt zich op definiëren van een door clinici herkende doelgroep van patiënten met therapieresistente SOLK, die nauwelijks terugkomt in de bestaande wetenschappelijke literatuur en richtlijnen; het bieden van een profielschets ‘therapieresistente SOLK’; bieden van concrete handvaten voor professionals betreft voor preventie, diagnostiek en behandeling / begeleiding van patiënten met therapieresistente SOLK en in eerder genoemde punten samenwerking zoeken tussen clinici, patiënten en naasten.

Leden van de werkgroep:

  • Mw. drs. M. Hulscher, psychiater, Altrecht, centrum voor psychosomatiek, Den Dolder (voorzitter)
  • Mw. dr. L. Tak, psychiater, Specialistisch Centrum voor SOLK & Somatisch-Symptoomstoornissen Dimence
  • Mw. dr. S. Rutten, psychiater polikliniek Ziekenhuispsychiatrie locatie VUmc
  • Mw. dr. I. Bokermann, psychiater Centrum voor Soma & Psyche, onderdeel van de psychiatrie afdeling ziekenhuispsychiatrie, locatie VUmc
  • Mw. dr. J. van Eck van der Sluijs, psychiater en onderzoekscoördinator Altrecht Psychosomatiek Eikenboom
  • Mw. drs. M. Hoek, psychiater, GGz Breburg