Prikbord

|>Factsheet SOLK 

Hoe gebruik je deze factsheet?

De factsheet legt kort en duidelijk uit wat SOLK zijn, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de Factsheet SOLK om cliënten te motiveren hun klachten aan te pakken. De FACTsheet is ook via de website van het VGCt de downloaden.

|>Reportage SOLK bij Brandpunt+ 

Donderdag 18 oktober jl., is er een reportage over SOLK ‘Pijn zonder oorzaak’ bij Brandpunt+ uitgezonden. Het behandelcentrum Altrecht Psychosomatiek Eikenboom staat daarin centraal.

Het programma gaat vooral in op de aard en omvang van chronische pijn in Nederland en op de manier waarop er met deze klachten omgegaan wordt in de zorg. Het programma volgt twee patiënten van Eikenboom die op dit moment nog nazorg ontvangen. Er vinden interviews plaats met deze twee patiënten en met hun behandelaren en er worden enkele therapievormen in beeld gebracht.

Heeft u de uitzending gemist? U kunt Brandpunt+ hier terugkijken.

 

|>De NOLK ledendag 2018 heeft plaatsgevonden op 5 oktober bij Altrecht in Zeist

Programma NOLK ledendag 2018


Tijdens de ledendag heeft Jaap Spaans afscheid genomen als NOLK voorzitter. De ‘voorzittershamer’ is overgedragen aan Judith Rosmalen. Daarnaast  heeft NOLK Stanneke Lunter verwelkomd als algemeen bestuurslid.

 

|> Zorgstandaard voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

GGz-nieuws 17 mei 2018: De nieuwe Zorgstandaard SOLK biedt een maatstaf voor het minimale vereiste niveau van kwaliteit van zorg bij mensen met SOLK. Naast de inhoudelijke aspecten van zorg, behandelt de zorgstandaard ook hoe de zorg georganiseerd moet zijn. Lees hier verder.
Bron: www.ggznieuws.nl

 

|>Lichamelijk onverklaarde klachten gepersonaliseerd behandelen

“Een goede SOLK-therapeut is een specialist op gebied van het biopsychosociale model. De therapeut moet tot ‘een brede blik’ in staat zijn en steeds rekening houden met lichaam, geest én sociale omgeving”, aldus Jaap Spaans.
Lichamelijk onverklaarde klachten gepersonaliseerd behandelen
Bron: De Psychiater 2017/8, www.depsychiater.nl

|>Landelijk congres 29 september 2017

Het landelijk congres onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten heeft plaatsgevonden in Zwolle en is een groot succes te noemen.

 |>NOLK-ledendag 4 november 2016 

Het was een inspirerende, uitdagende en sfeervolle dag. Het was mogelijk om lezingen en workshops te volgen, de ledenvergadering bij te wonen en collega’s te spreken van eigen en andere disciplines.

|>NOLK position paper over doelmatige zorg voor SOLK patiënten

NOLK opperde in 2013 in zijn position paper ‘Organisatie van zorg voor SOLK’ een aantal oplossingsrichtingen om de doelmatigheid van de zorg voor SOLK-patiënten te verbeteren:

  • Versterk de eerstelijns huisartsfunctie en basis GGZ.
  • Ontwikkel regionale differentiatie en integratie van zorgaanbieders.
  • Organiseer financiering op grond van complexiteit en zorgzwaarte.
  • Werk met richtlijnen als professionele standaard.

NOLK wil deze oplossingsrichtingen toetsen en bespreken met verschillende geledingen uit de gezondheidszorg.
In 2016 verscheen in Medisch Contact het artikel ‘Aanpak SOLK vraagt om meer samenhang‘ over het NOLK Position Paper.

|> NOLK academisch ronde tafeloverleg

NOLK organiseert tweemaal per jaar een ronde tafeloverleg voor Academische en Top Klinische Zorg centra op het gebied van SOLK. Deze kenniskring is onderdeel van NOLK als kenniscentrum (zie https://www.nolk.info/kenniscentrum-solk). Deelnemende instellingen overleggen onder meer over landelijke onderzoeksprojecten, academische SOLK curricula, evidence based behandelingen, innovatieve diagnostiek en behandeling, implementatie van richtlijnen en zorgstandaarden. In juni 2018 vindt alweer het 5e overleg plaats.