Prikbord

|> Vacature bestuurslid NOLK
NOLK zoekt een actief onbezoldigd bestuurslid, een NOLK lid dat:

• De NOLK doelstellingen een warm hart toedraagt
• Het NOLK beleidsplan in de praktijk wilt helpen brengen
• Een aantal portefeuilles onder de hoede kan nemen
• Gemiddeld 2 uur per week een praktische bijdrage kan leveren
• Zich voor minimaal 3 jaar (een bestuursperiode) aan het bestuur kan verbinden.
Nadat u zich als kandidaat heeft aangemeld vindt een oriënterend gesprek plaats met een NOLK
bestuurslid. Het bestuur heeft, in het belang van een evenwichtige disciplineverdeling binnen het
bestuur, de voorkeur voor iemand uit de 1e lijns zorg. Kandidaten kunnen zich tot 1 maart 2020
melden bij Lineke Tak, secretaris NOLK, via e-mail: info@nolk.info
Hierna wordt u als kandidaat bestuurslid voorgedragen tijdens de ledenvergadering in het najaar van
2020.

……

|>Op zoek naar een uitdaging?

NOLK is op zoek naar twee commissieleden voor het te organiseren NOLK congres in 2021. De congrescommissie bestaat momenteel uit vier personen en vergadert telefonisch eenmaal in de twee weken. Het is een kleine enthousiaste club waardoor er snel geschakeld en gehandeld kan worden. Heb jij goede ideeën voor interessante onderwerpen en sprekers? Meld je dan vooral aan. Wij streven er naar dat één van de nieuwe commissieleden uit de revalidatie komt. Voor inhoudelijke informatie, vragen en interesse kunt u een bericht zenden aan info@nolk.info

……

 

|>Kent u een ervaringsdeskundige patiënt?

De NOLK werkgroep ‘Samenwerken met patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten’ zoekt patiënten voor het nieuw op te richten patiëntenpanel.
Het patiëntenpanel zal in ieder geval twee keer per jaar samen-komen. Er kunnen vragen ingediend worden door o.a. onderzoekers. Per vraagstelling wordt er bekeken wie uit het patiëntenpanel geschikt is hierin te gaan participeren. Het kan gaan om een langduriger project, maar ook om een keer een korte tekst per e-mail te beoordelen. Reiskosten worden in principe vergoed.
Heeft u een (ex)patiënt waarvan u als behandelaar denkt dat hij of zij geschikt zou zijn om feedback te geven op zorg, onderzoek en kennisdeling?
Zou u hem of haar dan willen vragen en eventueel bijgaand profiel* willen toesturen?
Laat het ons weten via info@nolk.info als we contact met deze patiënt mogen opnemen. 

* PROFIEL voor patiënten in het panel

……

|>Hulpverlener zoekt patiënten

Met hulpverleners en patiënten gezamenlijk de kwaliteit van zorg en leven voor patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten verbeteren.

1. Laagdrempelige toegang voor hulpverleners en onderzoekers tot
contact met patiënten die mee willen denken over
zorgverbeteringen en onderzoek
2. Bewustwording van professionals vergroten om patiënten vanaf
het begin af aan mee te nemen in de ontwikkeling van
wetenschappelijk onderzoek en verbetering van zorg

Meer informatie? Poster hulpverlener zoekt patienten
Aanvraagformulier samenwerking met patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten. (bij voorkeur het aanvraagformulier samen met een patiënt invullen).

 

……

|>Patiënt zoekt hulpverleners

Met hulpverleners en patiënten gezamenlijk de kwaliteit van zorg
en leven voor patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten
verbeteren.

We zoeken patiënten die willen meedenken en deelnemen in het panel. Aan het patiëntenpanel ‘aanhoudende lichamelijke klachten’ leggen wij in wisselende
samenstelling vragen voor die binnenkomen. Voor het patiëntenpanel zoeken wij ervaringsdeskundigen die aanhoudende lichamelijke klachten hebben (gehad).

Meer informatie? Poster patient zoekt hulpverleners
Aanvraagformulier samenwerken met hulpverleners / onderzoekers gespecialiseerd in aanhoudende lichamelijke klachten

 

……

|>Gemiste kansen in de intregrale zorg voor patiënten met SOLK

Patiënten met SOLK ontvangen vaak zowel geestelijke als somatische gezondheidszorg. De bestaande schotten in het bekostigingssysteem belemmeren de ontwikkeling integrale behandeltrajecten die de Zorgstandaard SOLK (2018) vraagt. Het bemoeilijkt ook een goede samenwerking in de keten.
Om beleidsmakers te illustreren dat een verandering in het bekostigingssysteem integrale zorg kan bevorderen, zoeken we naar concrete voorbeelden van initiatieven die zijn misgelopen door financieringsproblemen.
Bijvoorbeeld een gezamenlijk spreekuur van internist en psychiater, of een psycholoog van een GGz-instelling die samen met de anesthesist van het ziekenhuis patiënten met chronische pijn ziet.
Hiermee willen we een zogenaamd ‘SOLK integrale zorg gemiste kansen boek’ opstellen.
De voorbeelden kunt u zenden naar info@nolk.info waar de artikelen zullen worden verzameld. Voor de voorbeelden graag onderstaande punten aanhouden (u kunt hiervoor dit Format gebruiken):
  1. Beschrijf de samenwerking (omschrijving betrokken professionals, frequentie/volume van samenwerking, doelgroep patiënten)
  2. Wat leverde het initiatief op? (bijvoorbeeld: tevreden patiënten, tevreden collega’s, effectievere en snellere verwijzingen, kennisdeling, anders?) 
  3. Waarom is het initiatief gestopt?
  4. Aanvullende opmerkingen.

|>NOLK opstartsubsidie

Ideeën voor onderzoek moeten vaak eerst uitgewerkt worden voordat een onderzoeksvoorstel  kan worden voorgelegd aan wetenschappelijke en medisch ethische commissies en voordat er subsidie kan worden aangevraagd. Daarnaast hebben subsidieverstrekkers vaak een voorkeur voor multidisciplinaire samenwerking en participatie van patiënten in een zeer vroeg stadium, liefst voor het vaststellen van het definitieve onderzoeksprotocol.
De NOLK opstartsubsidie (max. 1000 euro) is bedoeld om in deze fase van een nieuw project of onderzoek de activiteiten in de fase voorafgaand aan  een nieuw project of onderzoek financieel te ondersteunen.

Procedure aanvraag NOLK opstartsubsidie

|>Proefschriften

Promovendi die voor vermelding van hun proefschrift op de NOLK website (zie pagina met links) in aanmerking willen komen, kunnen een link naar hun proefschrift op het gebied van SOLK sturen naar info@nolk.info.

……

|>Factsheet SOLK 

Hoe gebruik je deze factsheet?

De factsheet legt kort en duidelijk uit wat SOLK zijn, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de Factsheet SOLK om cliënten te motiveren hun klachten aan te pakken. De FACTsheet is ook via de website van het VGCt de downloaden.

……

|>SOLK netwerk voor jonge onderzoekers

Doe jij onderzoek naar somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)? En ben je promovendus of ben je hooguit 5 jaar geleden gepromoveerd? Voeg je dan nu bij het SOLK netwerk voor jonge onderzoekers! Het netwerk heeft als doel om kennis uit te wisselen en samenwerking te stimuleren binnen een groep enthousiaste jonge onderzoekers. Onderzoekers werkzaam binnen alle soorten disciplines zijn welkom, zolang je onderzoek maar gerelateerd is aan SOLK.
Er wordt onder andere tweejaarlijks een bijeenkomst georganiseerd, waar we gedurende een middag bijeenkomen. Tijdens de middag zijn er twee sprekers uit de groep die hun onderzoek presenteren en is er een workshop met aansluitend een borrel.

Meer weten? Of gelijk (vrijblijvend) aanmelden? Stuur een mail naar Willeke Kitselaar (w.m.kitselaar@fsw.leidenuniv.nl) of Inge Stortenbeker (i.stortenbeker@let.ru.nl)!

……

|>Voorlichtingsfilmpje FNS

De Stichting Functionele Neurologische Stoornis heeft een voorlichtingsfilmpje gemaakt om te bevorderen dat de diagnose FNS eerder gesteld wordt. FNS is de neurologische naam voor functioneel neurologisch-symptoomstoornis (FNSS) / conversiestoornis.

In dit filmpje komen verschillende patiënten en hulpverleners aan het woord. Ook komt behandeling met fysiotherapie aan de orde, één van de behandelmogelijkheden voor patiënten met FNS / FNNS (zie: zorgstandaard conversiestoornis, 2017).

Zie het filmpje op: https://www.stichtingfnd.net/wat-is-fns/

……

|>BoekenTIP

 • ‘Welkom in het rijk der zieken’ van Hanna Bervoets.

……

|>Reportage SOLK bij Brandpunt+ 

Er is een reportage over SOLK ‘Pijn zonder oorzaak’ bij Brandpunt+ uitgezonden. Het behandelcentrum Altrecht Psychosomatiek Eikenboom staat daarin centraal.

Heeft u de uitzending gemist? U kunt Brandpunt+ hier terugkijken.

……

|>En de prijs gaat naar…..
Overzicht van uitgereikte NOLK prijzen in de afgelopen jaren

NOLK Jaarprijs:
2013:                                                    Franny Moene (De Grote Rivieren)
2015:                                                    Boudewijn van Houdenhove (Katholieke Universiteit Leuven)
2017:                                                    Martina Bühring (Altrecht Psychosomatiek)
2019:                                                   Jaap Spaans (Altrecht Psychosomatiek/NOLK (oud) voorzitter)

 

Posterprijs:
2013:                                                    Jan Houtveen (UMCG)
2015:                                                    Karin Janssens (UMCG)
2017:                                                    Rosa Boeschoten (VUmc/GGz InGeest)

Presentatie/Researchtracks:
2017:                                                    Juul Houwen (Radboudumc)

……

|>De NOLK ledendag 2018 heeft plaatsgevonden op 5 oktober bij Altrecht in Zeist

Programma NOLK ledendag 2018


Tijdens de ledendag heeft Jaap Spaans afscheid genomen als NOLK voorzitter. De ‘voorzittershamer’ is overgedragen aan Judith Rosmalen. Daarnaast  heeft NOLK Stanneke Lunter verwelkomd als algemeen bestuurslid.

……

|> Zorgstandaard voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

GGz-nieuws 17 mei 2018: De nieuwe Zorgstandaard SOLK biedt een maatstaf voor het minimale vereiste niveau van kwaliteit van zorg bij mensen met SOLK. Naast de inhoudelijke aspecten van zorg, behandelt de zorgstandaard ook hoe de zorg georganiseerd moet zijn. Lees hier verder.
Bron: www.ggznieuws.nl

……

|>Lichamelijk onverklaarde klachten gepersonaliseerd behandelen

“Een goede SOLK-therapeut is een specialist op gebied van het biopsychosociale model. De therapeut moet tot ‘een brede blik’ in staat zijn en steeds rekening houden met lichaam, geest én sociale omgeving”, aldus Jaap Spaans.
Lichamelijk onverklaarde klachten gepersonaliseerd behandelen
Bron: De Psychiater 2017/8, www.depsychiater.nl

|>Landelijk congres 29 september 2017

Het landelijk congres onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten heeft plaatsgevonden in Zwolle en is een groot succes te noemen.

 |>NOLK-ledendag 4 november 2016 

Het was een inspirerende, uitdagende en sfeervolle dag. Het was mogelijk om lezingen en workshops te volgen, de ledenvergadering bij te wonen en collega’s te spreken van eigen en andere disciplines.

|>NOLK position paper over doelmatige zorg voor SOLK patiënten

NOLK opperde in 2013 in zijn position paper ‘Organisatie van zorg voor SOLK’ een aantal oplossingsrichtingen om de doelmatigheid van de zorg voor SOLK-patiënten te verbeteren:

 • Versterk de eerstelijns huisartsfunctie en basis GGz.
 • Ontwikkel regionale differentiatie en integratie van zorgaanbieders.
 • Organiseer financiering op grond van complexiteit en zorgzwaarte.
 • Werk met richtlijnen als professionele standaard.

In 2016 verscheen in Medisch Contact het artikel Aanpak SOLK vraagt om meer samenhang met daarin knelpunten en oplossingsrichtingen beschreven om organisatie rondom zorg voor patiënten met SOLK te verbeteren, onderschreven door NOLK, SOLK-experts en bestuurders van beroepsverenigingen (ACZP, NFZP, LVMP, PAZ/NIP, NBMF, NFP, SPM, VGCT, LV POH-GGz).

|> NOLK academisch ronde tafeloverleg

NOLK organiseert tweemaal per jaar een ronde tafeloverleg voor Academische en Top Klinische Zorg centra op het gebied van SOLK. Deze kenniskring is onderdeel van NOLK als kenniscentrum (zie https://www.nolk.info/kenniscentrum-solk). Deelnemende instellingen overleggen onder meer over landelijke onderzoeksprojecten, academische SOLK curricula, evidence based behandelingen, innovatieve diagnostiek en behandeling, implementatie van richtlijnen en zorgstandaarden.