Prikbord

|> Vacature bestuursleden NOLK
NOLK zoekt twee nieuwe actieve onbezoldigde bestuursleden


|>
GZ-psycholoog die zich wil bekwamen in de behandeling van conversie stoornissen (24 uur) GGz InGeest

Voor de locatie Amstelmere (Amstelveen) wordt een Gz-psycholoog gezocht voor de poli psychosomatiek, een collega, die naast SOLK, zich wil bekwamen in het behandelen van de conversiestoornis. Ervaring op het gebied van conversie is niet vereist; er wordt een opleidingstraject aangeboden.

 

|>GGz Breburg zoekt een Klinisch psycholoog/manager behandeling voor het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid. 

Het centrum is gespecialiseerd in de behandeling van cliënten met een combinatie van lichamelijk en psychische klachten. Ben jij die professional die wij zoeken, met een houding die wordt gekenmerkt door trots, lef, ondernemerschap, initiatief en alertheid op persoonlijke groei? Lees dan verder! En wie weet vervul jij straks deze mooie functie die ertoe doet.

 |>Heeft, kent of bent u een ervaringsdeskundige patiënt?

PROFIEL voor patienten in het panel

|>Gemiste kansen in de intregrale zorg voor patiënten met SOLK

Patiënten met SOLK ontvangen vaak zowel geestelijke als somatische gezondheidszorg. De bestaande schotten in het bekostigingssysteem belemmeren de ontwikkeling integrale behandeltrajecten die de Zorgstandaard SOLK (2018) vraagt. Het bemoeilijkt ook een goede samenwerking in de keten.
Om te illustreren naar beleidsmakers dat een verandering in het bekostigingssysteem integrale zorg kan bevorderen, zoeken we naar concrete voorbeelden van initiatieven die zijn misgelopen door financieringsproblemen.
Bijvoorbeeld een gezamenlijk spreekuur van internist en psychiater of een psycholoog van een GGz-instelling die samen met de anesthesist van het ziekenhuis patiënten met chronische pijn ziet.
Hiermee willen we een zogenaamd ‘SOLK integrale zorg gemiste kansen boek’ opstellen.
De voorbeelden kunt u zenden naar info@nolk.info waar de artikelen zullen worden verzameld. Voor de voorbeelden graag onderstaande punten aanhouden (u kunt hiervoor dit Format gebruiken):
  1. Beschrijf de samenwerking (omschrijving betrokken professionals, frequentie/volume van samenwerking, doelgroep patiënten)
  2. Wat leverde het initiatief op? (bijvoorbeeld: tevreden patiënten, tevreden collega’s, effectievere en snellere verwijzingen, kennisdeling, anders?) 
  3. Waarom is het initiatief gestopt?
  4. Aanvullende opmerkingen.

|>Proefschriften

Promovendi die voor vermelding van hun proefschrift op de NOLK website (zie pagina met links) in aanmerking willen komen, kunnen een link naar hun proefschrift op het gebied van SOLK sturen naar info@nolk.info.

 

|>Factsheet SOLK 

Hoe gebruik je deze factsheet?

De factsheet legt kort en duidelijk uit wat SOLK zijn, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de Factsheet SOLK om cliënten te motiveren hun klachten aan te pakken. De FACTsheet is ook via de website van het VGCt de downloaden.

 

|>SOLK netwerk voor jonge onderzoekers

Doe jij onderzoek naar somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)? En ben je promovendus of ben je hooguit 5 jaar geleden gepromoveerd? Voeg je dan nu bij het SOLK netwerk voor jonge onderzoekers! Het netwerk heeft als doel om kennis uit te wisselen en samenwerking te stimuleren binnen een groep enthousiaste jonge onderzoekers. Onderzoekers werkzaam binnen alle soorten disciplines zijn welkom, zolang je onderzoek maar gerelateerd is aan SOLK.
Er wordt onder andere tweejaarlijks een bijeenkomst georganiseerd, waar we gedurende een middag bijeenkomen. Tijdens de middag zijn er twee sprekers uit de groep die hun onderzoek presenteren en is er een workshop met aansluitend een borrel.

Meer weten? Of gelijk (vrijblijvend) aanmelden? Stuur een mail naar Willeke Kitselaar (w.m.kitselaar@fsw.leidenuniv.nl) of Inge Stortenbeker (i.stortenbeker@let.ru.nl)!

 

|>Voorlichtingsfilmpje FNS

De Stichting Functionele Neurologische Stoornis heeft een voorlichtingsfilmpje gemaakt om te bevorderen dat de diagnose FNS eerder gesteld wordt. FNS is de neurologische naam voor functioneel neurologisch-symptoomstoornis (FNSS) / conversiestoornis.

In dit filmpje komen verschillende patiënten en hulpverleners aan het woord. Ook komt behandeling met fysiotherapie aan de orde, één van de behandelmogelijkheden voor patiënten met FNS / FNNS (zie: zorgstandaard conversiestoornis, 2017).

Zie het filmpje op: https://www.stichtingfnd.net/wat-is-fns/

 

|>BoekenTIP

 • ‘Welkom in het rijk der zieken’ van Hanna Bervoets.

|>Reportage SOLK bij Brandpunt+ 

Er is een reportage over SOLK ‘Pijn zonder oorzaak’ bij Brandpunt+ uitgezonden. Het behandelcentrum Altrecht Psychosomatiek Eikenboom staat daarin centraal.

Heeft u de uitzending gemist? U kunt Brandpunt+ hier terugkijken.

|>En de prijs gaat naar…..
Overzicht van uitgereikte NOLK prijzen in de afgelopen jaren

NOLK Jaarprijs:
2013:                                                    Franny Moene (De Grote Rivieren)
2015:                                                    Boudewijn van Houdenhove (Katholieke Universiteit Leuven)
2017:                                                    Martina Bühring (Altrecht Psychosomatiek)
2019:                                                   Jaap Spaans (Altrecht Psychosomatiek/NOLK voorzitter)

 

Posterprijs:
2013:                                                    Jan Houtveen (UMCG)
2015:                                                    Karin Janssens (UMCG)
2017:                                                    Rosa Boeschoten (VUmc/GGz InGeest)

Presentatie/Researchtracks:
2017:                                                    Juul Houwen (Radboudumc)

 

|>De NOLK ledendag 2018 heeft plaatsgevonden op 5 oktober bij Altrecht in Zeist

Programma NOLK ledendag 2018


Tijdens de ledendag heeft Jaap Spaans afscheid genomen als NOLK voorzitter. De ‘voorzittershamer’ is overgedragen aan Judith Rosmalen. Daarnaast  heeft NOLK Stanneke Lunter verwelkomd als algemeen bestuurslid.

 

|> Zorgstandaard voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

GGz-nieuws 17 mei 2018: De nieuwe Zorgstandaard SOLK biedt een maatstaf voor het minimale vereiste niveau van kwaliteit van zorg bij mensen met SOLK. Naast de inhoudelijke aspecten van zorg, behandelt de zorgstandaard ook hoe de zorg georganiseerd moet zijn. Lees hier verder.
Bron: www.ggznieuws.nl

 

|>Lichamelijk onverklaarde klachten gepersonaliseerd behandelen

“Een goede SOLK-therapeut is een specialist op gebied van het biopsychosociale model. De therapeut moet tot ‘een brede blik’ in staat zijn en steeds rekening houden met lichaam, geest én sociale omgeving”, aldus Jaap Spaans.
Lichamelijk onverklaarde klachten gepersonaliseerd behandelen
Bron: De Psychiater 2017/8, www.depsychiater.nl

|>Landelijk congres 29 september 2017

Het landelijk congres onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten heeft plaatsgevonden in Zwolle en is een groot succes te noemen.

 |>NOLK-ledendag 4 november 2016 

Het was een inspirerende, uitdagende en sfeervolle dag. Het was mogelijk om lezingen en workshops te volgen, de ledenvergadering bij te wonen en collega’s te spreken van eigen en andere disciplines.

|>NOLK position paper over doelmatige zorg voor SOLK patiënten

NOLK opperde in 2013 in zijn position paper ‘Organisatie van zorg voor SOLK’ een aantal oplossingsrichtingen om de doelmatigheid van de zorg voor SOLK-patiënten te verbeteren:

 • Versterk de eerstelijns huisartsfunctie en basis GGz.
 • Ontwikkel regionale differentiatie en integratie van zorgaanbieders.
 • Organiseer financiering op grond van complexiteit en zorgzwaarte.
 • Werk met richtlijnen als professionele standaard.

In 2016 verscheen in Medisch Contact het artikel Aanpak SOLK vraagt om meer samenhang met daarin knelpunten en oplossingsrichtingen beschreven om organisatie rondom zorg voor patiënten met SOLK te verbeteren, onderschreven door NOLK, SOLK-experts en bestuurders van beroepsverenigingen (ACZP, NFZP, LVMP, PAZ/NIP, NBMF, NFP, SPM, VGCT, LV POH-GGz).

|> NOLK academisch ronde tafeloverleg

NOLK organiseert tweemaal per jaar een ronde tafeloverleg voor Academische en Top Klinische Zorg centra op het gebied van SOLK. Deze kenniskring is onderdeel van NOLK als kenniscentrum (zie https://www.nolk.info/kenniscentrum-solk). Deelnemende instellingen overleggen onder meer over landelijke onderzoeksprojecten, academische SOLK curricula, evidence based behandelingen, innovatieve diagnostiek en behandeling, implementatie van richtlijnen en zorgstandaarden.