Medinello Nijmegen

 

 

Korte omschrijving

Medinello biedt multidisciplinaire revalidatie aan cliënten met chronische (pijn)klachten waarbij reguliere (para)medische zorg geen of nauwelijks afname van de klachten heeft gegeven. Er zijn zowel problemen aanwezig met bewegen/functioneren als ook versterkende persoonlijke en externe factoren. De revalidatie is erop gericht om cliënten weer actief te laten participeren in het dagelijks leven.

 

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • deeltijd
  • consultatie
  • volwassenen
  • tweedelijnszorg

 

Specificatie doelgroep(en) :

Patiënten met vermoeidheid, pijnklachten (WPN 1-3), Whiplash/WAD, Fibromyalgie, etc.

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Hengstdal 3, 6574 NA Ubbergen
Postadres:
Hengstdal 3, 6574 NA Ubbergen
Telefoon:
088-5670190
Emailadres:
info@medinello.nl
Adres website:
Zie website

Gegevens contactpersoon

Naam:
Loes Claessen
Functie:
GZ-psycholoog
Telefoon:
088-5670100
Emailadres:
loes@medinello.nl

 

Aanbod instelling: , , , , ,