Accare Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

 

Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma

Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

 

Korte omschrijving

De zorglijn psychosomatiek van deze polikliniek biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren met (gedeeltelijk) onbegrepen lichamelijke klachten en psychische klachten als gevolg van een somatische aandoening. Er is een nauwe samenwerking met het Beatrix Kinderziekenhuis (UMCG).

 

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

–  ambulant
–  consultatie
–  kinderen en jeugd
–  tweedelijnszorg
–  derdelijnszorg

 

Specificatie doelgroep(en):

Deze afdeling behandelt alle somatoforme stoornissen en psychische klachten als gevolg van een somatische aandoening.

 

Scholing

De instelling biedt op aanvraag scholing aan revalidatiecentra, kinderartsen, huisartsen en specialisten in de regio.

 

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

 

Contactgegevens

Bezoekadres: Hanzeplein 1, ingang 29, Groningen
Postadres: Postbus 660, 9700 AR Groningen
Telefoon: 050-3681100
E-mailadres: secretariaat.groningen@accare.nl
Adres website: www.accare.nl

 

Gegevens Contactpersoon

Naam: mw W.E. Kamp
Functie: Kinder- en  Jeugdpsychiater/voorzitter kennislijn Psychosomatiek Accare
Telefoon: 050-3681100
Emailadres: w.kamp@accare.nl

 

Aanbod instelling: , , , , , , ,