Altrecht Psychosomatiek Eikenboom, locatie Zeist

Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma:

Altrecht Psychosomatiek Eikenboom, locatie Zeist

Korte omschrijving:
Gespecialiseerd topklinish centrum voor diagnostiek, advies en behandeling van cliënten met een combinatie van lichamelijke, psychische en maatschappelijke problemen. Altrecht Psychosomatiek – voorheen Eikenboom, centrum Psychosomatiek – heeft het keurmerk TOPGGz Erkend

Aanbod instelling:

 • patiëntenzorg
 • ambulant
 • deeltijd
 • kliniek
 • consultatie en/of advies
 • voor volwassenen
 • derdelijnszorg
 • lid NOLK

Specificatie doelgroep(en):

Alle ernstige tot zeer ernstige somatoforme stoornissen

Scholing

Altrecht Psychosomatiek Eikenboom biedt ook scholing, onder meer gericht op:

 1. Lichaamsgericht mentaliseren
 2. SOLK en persoonlijkheidsproblematiek
 3. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) bij SOLK

Opleidingsplaatsen: psychiater, gz psychologen, klinisch psycholoog, psychotherapeuten, promovendi, hbo-v en diverse stages.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Het lopende wetenschappelijk onderzoek van Altrecht Psychosomatiek Eikenboom is gericht op evaluatie van behandeling en voorspelling en verklaring van behandelsucces. De komende jaren ligt het accent op gepersonaliseerde innovatieve zorg.

 

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

Contactgegevens

Bezoekadres:
Vrijbaan 2
3705 WC Zeist
Postadres:
Altrecht Psychosomatiek Eikenboom
Secretariaat: Vrijbaan 2
3705 WC Zeist
Telefoon:
030-69 65 600
Emailadres:
psychosomatiek@altrecht.nl
Website:
zie website

Gegevens Contactpersoon

Naam:
Mw. C.H. Lunter
Functie:
psychiater
Telefoon:
030-6965600
Emailadres:
s.lunter@altrecht.nl
Aanbod instelling: , , , , , , , , ,