Amphia Ziekenhuis


Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma

Zorgkern Ziekenhuispsychiatrie


Korte omschrijving

Binnen de psychiatrie bestaan veel uiteenlopende behandelingen. Wij zijn gespecialiseerd in onder meer de behandeling van psychiatrische klachten in combinatie met somatische klachten en SOLK. Naast diagnostiek wordt er gewerkt met een multidisciplinaire en klachtgerichte benadering op basis van CGT.

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

–  ambulant
–  consultatie en advies
–  deeltijd
–  klinisch
–  tweedelijnszorg
–  volwassenen
–  voor ouderen

Specificatie doelgroep(en):

Ziekenhuispsychiatrie


Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK


Contactgegevens

Bezoekadres: Langendijk 75, 4819 EV Breda

Postadres: Postbus 90157, 4800 RL Breda

Telefoon: 076-5951016

E-mailadres: SecretariaatPsychiatrie@amphia.nl

Adres website: https://www.amphia.nl


Gegevens Contactpersoon

Naam: Ellen Klerks

Functie: meewerkend Teamleidinggevende en GZ-psycholoog

Telefoon: 076-5951016

Emailadres: SecretariaatPsychiatrie@amphia.nl

 

Aanbod instelling: , , , , , , ,