St. Antonius ziekenhuis

Naam van de afdeling/centrum dat zich bezig houdt met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten:
Centrum voor Psychosomatiek

Aanbod instelling:

  • patiëntenzorg
  • ambulant
  • deeltijd
  • kliniek
  • consultatie en/of advies
  • voor volwassenen
  • voor ouderen
  • tweedelijnszorg
  • lid NOLK

Specificatie doelgroep(en) :
Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (o.a. somatoforme stoornissen).
Patiënten met psychische stoornissen die van invloed zijn op somatische pathologie.
Patiënten met (chronische) somatische aandoeningen, waarbij psychopathologie ontstaat.

Scholing
Nascholing voor huisartsen, eerstelijnspsychologen, vrijgevestigde psychotherapeuten of participatie aan nascholingsactiviteiten elders.

Wetenschappelijk onderzoek

  1. Behandeling van prikkelbare darm syndroom

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

Contactgegevens

Bezoekadres:
St. Antonius Ziekenhuis
Afdeling Psychiatrie en Psychologie (route 38), Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht
Postadres:
St. Antonius Ziekenhuis
Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein
Telefoon:
088-3204400
Website:
zie website

Gegevens Contactpersoon

Naam:
dhr M. Krijgsheld
Functie:
hoofd van de afdeling Psychiatrie en Psychologie
Telefoon:
088-3204400
E-mailadres:
PSY-stafsecretaresse@antoniusziekenhuis.nl
Aanbod instelling: , , , , , , , , , ,