Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen

Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma

Polikliniek en dagkliniek Onbegrepen Lichamelijke Klachten

Korte omschrijving

Gespecialiseerd centrum voor diagnostiek, advies en behandeling van patiënten met (gedeeltelijk) onbegrepen lichamelijke klachten. Een goede samenwerking met de huisarts als centrale behandelaar is uitgangspunt. De polikliniek en dagkliniek onbegrepen lichamelijke klachten zijn onderdeel van het  Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, een algemeen TOP-klinisch ziekenhuis en vallen organisatorisch onder de zorgeenheid psychiatrie (PAAZ).

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • deeltijd
  • consultatie
  • volwassenen en adolescenten (v.a. 17 jaar)
  • ouderen
  • tweedelijnszorg
  • derdelijnszorg

Specificatie doelgroep(en) :

Patiënten met somatoforme stoornissen of (gedeeltelijk) onbegrepen lichamelijke klachten (OLK).
De dagbehandeling is bedoeld voor patiënten met ernstige somatoforme stoornissen die op meerdere gebieden zijn vastgelopen en niet meer instaat zijn om te werken.

Wetenschappelijk onderzoek

Evaluatie onderzoek naar de cursus ‘Omgaan met lichamelijke klachten’  (ontwikkeld door mw dr. J. Scharroo).

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

Contactgegevens

Bezoekadres:
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Postadres:
Postbus 9015
6500 GS Nijmegen
Telefoon:
024-3658050
Website:
zie website

Gegevens Contactpersonen

Naam:
mw dr J. Scharroo
Functie:
klinisch psycholoog
Telefoon:
024-3658050
E-mailadres:
j.scharroo@cwz.nl
Naam:
mw. drs. S. Bekmann
Functie:
psychiater
Telefoon:
024-3658050
E-mailadres:
S.Bekmann@cwz.nl
Aanbod instelling: , , , , , , , , ,