De Bascule: academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma

Centrum voor Lichamelijk Onverklaarde Klachten

Korte omschrijving

CLOK biedt een continuüm van hoogwaardige zorg van polikliniek tot dagbehandeling en klinische opname op basis van het gevolgenmodel

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • deeltijd
  • kliniek
  • kinder en jeugd
  • tweedelijnszorg
  • derdelijnszorg

Wetenschappenlijk onderzoek

Het gebruikte buikpijnprotocol is onderzocht op effectiviteit (Van der Veek, 2012)

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

Contactgegevens

Bezoekadres:
Meibergdreef 5, 1115 ZG Duivendrecht
Postadres:
Postbus 303, 1115 ZG Duivendrecht
Telefoon:
020-8901000
Emailadres:
cai@debascule.com
Adres website:
Zie website

Gegevens contactpersoon

Naam:
Carlijn de Roos
Functie:
klinisch psycholoog/psychotherapeut
Telefoon:
020-8901000
Emailadres:
c.deroos@debascule.com
Aanbod instelling: , , , , , , , ,