Dimence, Specialistisch Centrum voor SOLK & Somatisch-symptoomstoornissen

Korte omschrijving

Specialistisch centrum voor SOLK & Somatisch-symptoomstoornissen

Aanbod instelling

Multidisciplinair (arts, psycholoog, psychiater, psychomotore therapeut, verpleegkundig specialist, verpleegkundige, gezinstherapeut) specialistisch centrum in de GGz voor diagnostiek en ambulante behandeling van patiënten met enstige SOLK, somatisch-symptoonstoornis of functioneel neurologisch symptoomstoornis (conversiestoornis).

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • consultatie
  • volwassenen
  • tweedelijnszorg

Wetenschappelijk onderzoek

  • Participatie in ‘Grip op Klachten’ (contactpersoon: J. Rosmalen, hoogleraar psychosomatiek UMCG)
  • Persoonsgebonden voorspellers voor het behandelresultaat van patiënten met een somatisch-symptoomstoornis (contactpersoon: P. Stokman, GIOS)
  • Behandeling chronisch-vermoeidheidssyndroom (contactpersoon: M. Worm, GZ-psycholoog)
  • Stigma patiënten met SOLK bij ggz-medewerkers’ (contactpersoon: L. Spiertz, GIOS)

 Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Nico Bolkensteinlaan 65, 7416 SE Deventer
Postadres:
Nico Bolkensteinlaan 65, 7416 SE Deventer
Telefoon:
0570 639241
Emailadres:
secretariaatSOLK@dimence.nl
Adres website:
Zie website

 

Gegevens contactpersoon

Naam:
Lineke Tak
Functie:
Psychiater
Telefoon:
0570 639 277
Emailadres:
L.Tak@dimence.nl
Aanbod instelling: , , , , , , ,