Dimence, polikliniek voor SOLK en somatoforme stoornissen

Korte omschrijving

Polikliniek voor SOLK en somatoforme stoornissen

Aanbod instelling

Multidisciplinaire (arts, psycholoog, psychiater, psychomotore therapeut, verpleegkundig specialist) specialistische GGZ polikliniek voor diagnostiek en behandeling van patiënten met ernstige SOLK en somatoforme stoornissen.

In de behandeling van conversiestoornissen wordt indien nodig nauw samengewerkt met Klimmendaal revalidatiespecialisten.

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • kliniek
  • consultatie
  • volwassenen
  • tweedelijnszorg

 

Wetenschappelijk onderzoek

Samenwerking ‘Grip op Klachten’ UMCG; in de toekomst onderzoek naar effectiviteit behandeling conversiestoornissen

 

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Nico Bolkensteinlaan 65, 7416 SE Deventer
Postadres:
Nico Bolkensteinlaan 65, 7416 SE Deventer
Telefoon:
0570 639240
Emailadres:
secretariaatSOLK@dimence.nl
Adres website:
Zie website

 

Gegevens contactpersoon

Naam:
Lineke Tak
Functie:
Psychiater
Telefoon:
0570 639 277
Emailadres:
L.Tak@dimence.nl
Aanbod instelling: , , , , , , ,