Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), Centrum voor psychosomatiek

 

Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma

Psychiatrie: Centrum voor psychosomatiek

Korte omschrijving

Centrum voor psychosomatiek binnen de zorgeenheid psychiatrie ETZ met als aanbod SOLK: diagnostiek, groeps CGT (inclusief fysiotherapie en ontspanningstraining), psychotherapeutische dagbehandeling op basis van DIT.

Individueel aanbod verbaal en non-verbaal.

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • deeltijd
  • kliniek
  • consultatie
  • kind- en jeugd
  • volwassenen
  • ouderen
  • tweedelijnszorg
  • derdelijnszorg

Specificatie doelgroep(en) :

SOLK, in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Dr. Deelenlaan 5, 5042 AD Tilburg
Postadres:
Postbus 90151, 5000 LC Tilburg
Telefoon:
0134655520
Emailadres:
secpsychiatrie@etz.nl
Adres website:
Zie website

Gegevens contactpersoon

Naam:
H.J.H. Kuijpers/E. Beijer
Functie:
psychiater, medisch manager/klinisch psycholoog
Telefoon:
0134655520
Emailadres:
h.kuijpers@etz.nl
Aanbod instelling: , , , , , , , ,