GGz Noord-Holland-Noord, locatie Hoorn

Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma

Divisie Ouderen & Ziekenhuis psychiatrie

Korte omschrijving

GGZ-NHN biedt in drie algemene ziekenhuizen (Medisch Centrum Alkmaar, Gemini den Helder, WestFriesGasthuis Hoorn) poliklinische consultatie en behandeling van OLK.

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • consultatie
  • volwassenen
  • ouderen
  • tweedelijnszorg
  • derdelijnszorg

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

Contactgegevens

Bezoekadres:
Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn
Postadres:
Postbus 18,1850BA Heiloo
Telefoon:
088 65 65 000
Emailadres:
aanmeldpuntouderen@ggz-nhn.nl
Adres website:
Zie website

Gegevens Contactpersoon

Naam:
Aanmeldpunt Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie
Functie:
n.v.t.
Telefoon:
088 65 65 000
Emailadres:
aanmeldpuntouderen@ggz-nhn.nl
Aanbod instelling: , , , , , ,