Kempenhaeghe

Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma

Psychogene Niet Epileptische Aanvallen (PNEA) zorgtraject.

Korte omschrijving

Expertisecentrum voor epilepsie, slaapproblemen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Het PNEA-zorgtraject is een afdeling die zich daarbij vooral richt op de begeleiding van psychogene niet-epileptische aanvallen (al dan niet optredend in combinatie met epilepsie).

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • deeltijd
  • consultatie
  • kinder en jeugd
  • volwassenen
  • ouderen
  • derdelijnszorg

Specificatie doelgroep(en) :

Patiënten met psychogene niet-epileptische aanvallen (PNEA)

Omvang doelgroep: 75-100 nieuwe patiënten per jaar

Wetenschappelijk onderzoek

Er vinden diverse onderzoeken plaats in het kader van PNEA. Studies naar kenmerken van PNEA patienten, fMRI studies/ MRI netwerk analyses bij PNEA, lange termijn effecten van PNEA en PNEA behandeling.

 Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Sterkselseweg 65, 5591VE Heeze (NB)
Postadres:
Postbus 61; 5590 AB Heeze (NB)
Telefoon:
040 2279022
Emailadres:
pnea@kempenhaeghe.nl
Adres website:
Zie website

Gegevens contactpersoon

Naam:
Dr. R.H.C.Lazeron en Mw N.M.G. Bodde
Functie:
neuroloog resp. klinisch psycholoog / psychotherapeut
Telefoon:
040 2279022
Emailadres:
pnea@kempenhaeghe.nl
Aanbod instelling: , , , , , , , ,