Klimmendaal Revalidatiespecialisten, locatie Apeldoorn

 

Korte omschrijving

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Zintens , onderdeel van Klimmendaal, biedt arbeidsdiagnostiek (o.a. Quick Scan) waarna een onafhankelijk vervolgadvies gegeven wordt. Behandeling: groepsgewijze multidisciplinaire arbeidstraining. Re-integratie in arbeid is één van de behandeldoelen

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • deeltijd
  • kliniek
  • consultatie
  • kind en jeugd
  • volwassenen
  • tweedelijnszorg
  • derdelijnszorg

 

Specificatie doelgroep(en) :

Volwassenen: Patiënten met  een diversiteit aan (complexe) chronische, somatisch onverklaarde of onvolledig verklaarde lichamelijke klachten. In alle gevallen is er sprake van een combinatie van matige tot ernstige lichamelijke, psychische en sociale problematiek (bv fibromyalgie, PWS, CRPS, rugklachten, CVS).

Zintens: patiënten met a-specifieke klachten, zich veelal uitend aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Scholing

Zintens verzorgt regelmatig het seminar “SOLK, laten we er werk van maken”, geaccrediteerd voor alle medici, psychologen en arbeidsdeskundigen.

Opleiding tot revalidatiearts en GZ-psycholoog

Wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan de Nederlandse Dataset pijnrevalidatie


Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn
Postadres:
Postbus 812, 7301 BB Apeldoorn
Telefoon:
055-5382700
E-mailadres:
j.albers.vd.linden@klimmendaal.nl
Adres website:
Zie website

 

Aanbod instelling: , , , , , , , , , , , , ,