Lievegoed

Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma

Lievegoed Antroposofische Zorg

Korte omschrijving

Integrale, antroposofisch geïnspireerde zorg voor mensen met een psychiatrische en/of verslavingsgerelateerde hulpvraag

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • deeltijd
  • kliniek
  • volwassenen
  • tweedelijnszorg
  • derdelijnszorg

Specificatie doelgroep(en) :

Meervoudige en complexe problematiek, dubbele diagnose, stemming-angst en/of persoonlijkheidsstoornissen, al dan niet in combinatie met onbegrepen lichamelijke klachten en veelal vastgelopen psycho-sociale situaties.

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

Contactgegevens

Bezoekadres:
Prof. Bornkhorstlaan 24, 3723 MB Bilthoven
Postadres:
Postbus 627, 3720 AP Bilthoven
Telefoon:
030- 22 55555
Emailadres:
info@lievegoed.nl
Website:
zie website

Gegevens Contactpersoon

Naam:
Judith Evers
Functie:
Communicatiemedewerker
Telefoon:
030 -22 55 215
Emailadres:
communicatie@lievegoed.nl

 

 

 

 

Aanbod instelling: , , , , , , ,