Mutsaersstichting

 

 

 


N
aam van de afdeling/centrum/zorgprogramma

Angst- en stemmingsstoornissen met als aandachtspunt SOLK

 

Korte omschrijving

Er vindt binnen onze instelling (GGz, Jeugdzorg en onderwijs) een multidisciplinaire aanpak plaats, waarbij kinderarts, kinder- en jeugdpsychiater, psychologen, fysiotherapeuten samen de behandeling vorm geven (inclusief onderzoek).

 

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

–  ambulant
–  deeltijd
–  kliniek
–  consultatie
–  kind en jeugd
–  tweedelijnszorg
–  derdelijnszorg

 

Specificatie doelgroep(en):

Kinderen en jongeren met bijvoorbeeld buik- en hoofdpijn, conversiestoornissen, pijnstoornissen


Scholing

De instelling biedt interne scholing aan.

 

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

 

Contactgegevens

Bezoekadres: Postweg 88, 5900 AE Venlo

Postadres: Postbus 242, 5900 AE Venlo

Telefoon: 077-3217570

E-mailadres: alinders@mutsaersstichting.nl

Website: www.mutsaersstichting.nl

 

Gegevens Contactpersoon

Naam: mw A. Linders

Functie: Gz-psycholoog/kinder- en jeugdpsychotherapeut

Telefoon: 077-3217570

Emailadres: alinders@mutsaersstichting.nl

Aanbod instelling: , , , , , , , , ,