Pro persona GGz


Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma

Pro Persona GGz

Korte omschrijving

Binnen het zorgprogramma somatoforme stoornissen worden patiënten gediagnosticeerd en behandeld met een somatische symptoomstoornis of aanverwante stoornis, zoals conversie, ziekte angststoornis (hypochondrie) en SOLK. Ook wordt BDD (body dismorphic disorder) binnen het zorgprogramma behandeld. Pijnstoornis wordt verwezen naar omliggende pijnpoli’s.
De behandelingen bestaan meestal uit een vorm van cognitieve gedragstherapie. Er kunnen ook second opinions en consultaties aangevraagd worden.

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • consultatie
  • volwassenen
  • ouderen
  • tweedelijnszorg
  • derdelijnszorg

Specificatie doelgroep(en) :

Patiënten met somatische stoornis, hypochondrie, conversie, BDD of SOLK.

Scholing

Vervolgcursussen

Wetenschappelijk onderzoek

Omschrijving onderzoek
Blended behandeling van hypochondrie/ziekte angststoornis, groepsbehandeling van jongeren met SOLK, diagnostiek en behandeling van BDD. 

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

Contactgegevens

Bezoekadres:
Tarweweg 2, 6534 AM Nijmegen
Postadres:
Tarweweg 2, 6534 AM Nijmegen
Telefoon:
024 – 3436510
E-mailadres:
a.brouwer01@propersona.nl
Website:
zie website

Gegevens Contactpersoon

Naam:
Astrid Brouwer
Functie:
klinisch psycholoog/programmaleider
Telefoon:
024 – 3436510
Emailadres:
a.brouwer01@propersona.nl
Aanbod instelling: , , , ,