PsyQ Amsterdam

Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma

Behandelprogramma Somatiek & Psyche

Korte omschrijving

PsyQ is een tweedelijns GGZ-instelling die op landelijk niveau met 9 specialistische behandelprogramma’s hulp biedt bij psychische problemen. Het behandelprogramma Somatiek & Psyche biedt hulp aan mensen met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten.

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • consultatie
  • volwassenen
  • tweedelijnszorg

Specificatie doelgroep(en) :

Volwassenen met een verwijzing van hun huisarts of specialist voor tweedelijns hulp bij psychische klachten ten gevolge van een somatische aandoening of onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.

Scholing

GITP-PAO cursus Cognitieve gedragstherapie bij (chronisch) somatische aandoeningen en somatoforme stoornissen, door Saskia van Es, Marc Hermans en Jacqueline A-Tjak; Nabije toekomst: CGt bij CVS.

Wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan de implementatie van reguliere CGt voor CVS (de 2e stap van getrapte zorg voor CVS)

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

Contactgegevens

Bezoekadres:
Overschiestraat 61; 1062 XD Amsterdam
Postadres:
Overschiestraat 61; 1062 XD Amsterdam
Telefoon:
088-3573650Emailadres:
amsterdam@psyq.nl
Adres website:
Zie website

Gegevens Contactpersoon

Naam:
mw. dr. S.M. van Es
Functie:
klinisch psycholoog & supervisor VGCt
Telefoon:
088-3573650
Emailadres:
saskia.vanes@psyq.nl
Aanbod instelling: , , , , , , ,