PsyQ Enschede


Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma

Somatiek en Psyche

Korte omschrijving

PsyQ is een tweedelijns GGZ-instelling die op landelijk niveau met 9 specialistische behandelprogramma’s hulp biedt bij psychische problemen. Het behandelprogramma Somatiek & Psyche biedt hulp aan mensen met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • consultatie
  • volwassenen
  • tweedelijnszorg

Specificatie doelgroep(en) :

Volwassenen met een verwijzing van hun huisarts of specialist voor tweedelijns hulp bij psychische klachten ten gevolge van een somatische aandoening of onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.

Scholing

GITP-PAO cursus Cognitieve gedragstherapie bij (chronisch) somatische aandoeningen en somatoforme stoornissen, door Saskia van Es, Marc Hermans en Jacqueline A-Tjak; Nabije toekomst: CGt bij CVS.

Wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan de implementatie van reguliere CGt voor CVS (de 2e stap van getrapte zorg voor CVS)

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Hoedemakerplein 2, 7511 JP Enschede
Postadres:
Hoedemakerplein 2, 7511 JP Enschede
Telefoon:
053-4825510
Emailadres:
enschede@enschede.psyq.nl
Adres website:
Zie website

Gegevens contactpersoon

Naam:
Kist. R.M.
Functie:
Manager Algemene Zaken
Telefoon:
0620096546
Emailadres:
rm.kist@enschede.psyq.nl

 

 

Aanbod instelling: , , , ,