PsyQ Utrecht


Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma

Somatiek en Psyche

Korte omschrijving

PsyQ is een tweedelijns GGZ-instelling die op landelijk niveau met 8 specialistische behandelprogramma’s hulp biedt bij psychische problemen. Het behandelprogramma Somatiek & Psyche biedt hulp aan mensen met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten.

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • consultatie
  • volwassenen
  • ouderen
  • eerstelijnszorg
  • tweedelijnszorg

 

Specificatie doelgroep(en) :

Volwassenen met een verwijzing van hun huisarts of specialist voor tweedelijns hulp bij psychische klachten ten gevolge van een somatische aandoening of onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

Scholing

Cursus Cognitieve gedragstherapie bij (chronisch) somatische aandoeningen en somatoforme stoornissen. In het bijzonder nascholing op het gebied van psychologische behandeling bij CVS (Chronisch Vermoeidheidssyndroom) en pijnklachten. Daarnaast ook Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan de implementatie van reguliere CGT voor CVS (de 2e stap van getrapte zorg voor CVS)

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Giessenplein 59C/D; 3522 KE Utrecht
Postadres:
Giessenplein 59C/D; 3522 KE Utrecht
Telefoon:
088-3572267
Emailadres:
secretariaatutrecht@psyq.nl
Adres website:
Zie website

Gegevens Contactpersoon

Naam:
Marjan Wesseling
Functie:
Manager Bedrijfsvoering
Telefoon:
088-3572267
Emailadres:
marjan.wesseling@psyq.nl
Aanbod instelling: , , , , , , , ,