Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie. Locatie Dr. Jan van Breemenstraat.

Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma

Cluster pijn en gedrag

Korte omschrijving

Reade biedt en ontwikkelt hoogwaardige en specialistische revalidatie geneeskunde en reumatologie. Het Cluster Pijn en gedrag heeft op beide hoofdlocaties een gespecialiseerd multidisciplinair behandelteam met behandelprogramma’s voor patiënten met chronisch wijdverspreide pijn van het houding- en/of bewegingsapparaat.

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • kinder en jeugd
  • volwassenen
  • ouderen
  • tweedelijnszorg

Specificatie doelgroep(en) :

Pijnrevalidatie is bedoeld voor mensen met chronische pijn van het houdings- en/of bewegingsapparaat.

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek naar:

  • Voorspeller bij chronische pijn
  • Chronische pijn en comorbiditeit
  • Psychomotore therapie bij chronische pijnpatiënten

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

Contactgegevens

Bezoekadres:
Dr. Jan van Breemenstraat 2,1040 HG Amsterdam
Postadres:
Reade Postbus 58271, 1040 HG Amsterdam
Telefoon:
020-2421000
Emailadres:
klantenservice@reade.nl
Adres website:
Zie website

Gegevens Contactpersoon

Naam:
Steve Webster
Functie:
Coördinator/fysiotherapeut
Telefoon:
020-2421000
Emailadres:
s.webster@reade.nl

 

Aanbod instelling: , , , , , , ,