Reinier van Arkel Groep

Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma

Poli SOLK

Korte omschrijving

Diagnostiek, consultatie en behandeling van SOLK-klachten. Door de localisatie ín het Jeroen Bosch Ziekenhuis fungeert de afdeling ook als schakel om patiënten te motiveren voor een behandeling binnen de ggz. Modulair aanbod: psycho-educatie cursus, cognitieve gedragstherapie, graded exercise.

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • consultatie
  • volwassenen
  • tweedelijnszorg

Specificatie doelgroep(en) :

Met name behandeling van patiënten met ongedifferentieerde somatoforme stoornissen: chronische vermoeidheid/CVS, chronische pijn/fibromyalgie, prikkelbare darmsyndroom, chronische hoofdpijn, duizeligheid, niet-cardiale pijn op de borst. Jongeren of ouderen kunnen van het behandelaanbod gebruik maken als leeftijdgebonden problematiek uitgesloten is. Er is momenteel geen behandelaanbod voor conversie.

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ ‘s-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 70058, 5201 DZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon:
073-553 88 44
E-mailadres:
info@reiniervanarkel.nl
Adres website:
Zie website 

Gegevens Contactpersoon

Naam:
mw. K. Neirynck
Functie:
Klinisch psycholoog
Telefoon:
073 – 553 88 44
Emailadres:
K.Neirynck@reiniervanarkel.nl
(Indien mw. K. Neirynck niet bereikbaar is, kunt u tevens contact opnemen met mw. N. Vaal.)
Aanbod instelling: , , , , ,