Sein (St. Epilepsie Instellingen Nederland) Locatie Heemstaete Zwolle

Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma

Psychologie

Korte omschrijving

Expertise op het gebied van epilepsie en cognitieve en psychische klachten gerelateerd aan epilepsie. Tevens expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychogene niet epileptische aanvallen: conversiestoornis met toevallen of convulsies.

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • consultatie
  • kinder en jeugd
  • volwassenen
  • ouderen
  • tweedelijnszorg

Specificatie doelgroep(en) :

Patiënten met een conversiestoornis met toevallen of convulsies

Wetenschappelijk onderzoek

Epilepsie en comorbiditeit, Psychogene niet epileptische aanvallen; integratie van psychogene, cognitieve en neurobiologische aspecten

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

 

Gegevens Contactpersoon

Bezoekadres:
Dr. Denekampweg 20, 8025 BV Zwolle
Postadres:
Postbus 563, 8000 AN Zwolle
Telefoon:
038-8457184
Emailadres:
hvloo@sein.nl
Adres website:
Zie website
Naam:
Hendriëtte van Loo-Flier
Functie:
GZ-Psycholoog
Telefoon:
038-8457184
Emailadres:
hvloo@sein.nl
Aanbod instelling: , , , , , , , ,