Gezondheidscentrum Schalkwijk

Korte omschrijving

Sinds begin 2014 wordt 3 maal per jaar een multidisciplinair groepsprogramma aangeboden door fysiotherapeut (PSF) en psychomotore therapeut, in samenwerking met ander disciplines. Focus ligt op SOLK patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.Pilot onderzoek toont aan dat deelnemers significant verbeteren in kwaliteit  van leven en persoonlijk geformuleerde doelen.

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • volwassenen
  • eerstelijnszorg

Specificatie doelgroep(en) :

Mensen met matig ernstige SOLK, vaak met beperkte gezondheidsvaardigheden (lage SES wijk) Omvang doelgroep: 20-24 in groepsprogramma; tevens melden dagelijks veel SOLK patiënten zich voor diagnostiek en begeleiding in individuele setting van huisarts, praktijkverpleegkundige, fysiotherapie (PSF), psychomotore therapie en psycholoog

Scholing

  1. Huisartsen in opleiding
  2. Fysiotherapeuten (zowel bachelor als masteropleiding)
  3. Logopedie
  4. Diëtetiek

Wetenschappelijk onderzoek

Omschrijving:
Onderzoek vanuit EMGO te Amsterdam bij de huisartsen

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

Contactgegevens

Bezoekadres:
Briandlaan 11, 2037 XE  Haarlem
Postadres:
Idem
Telefoon:
023 – 5361467
E-mailadres:
fysiotherapie@gcschalkwijk.nl
Website:
zie website

Gegevens Contactpersoon

Naam:
mw. Annet de Jong
Functie:
fysiotherapeut/onderzoeker
Telefoon:
023-5361467
Emailadres:
jong@gcschalkwijk.nl

Aanbod instelling: Ambulant   Volwassenen   Eerstlijnszorg

Aanbod instelling: , ,