Spaarne Gasthuis

Naam van de afdeling SOLK programma

Afdeling psychiatrie

Korte omschrijving

De afdeling psychiatrie is onderdeel van een algemeen ziekenhuis. Wij richten ons op de diagnostiek en behandeling van ziekenhuispsychiatrie, of te wel: volwassenen met psychiatrische aandoeningen en/of met psychische klachten als gevolg van, of tijdens, een lichamelijke ziekte of -klacht. Dit doen wij in samenwerking met de andere specialisten in het ziekenhuis. Ons team bestaat uit verschillende disciplines: o.a. psychiaters, psychologen, psychomotorisch therapeuten, mindfulness trainer, maatschappelijk werk, activiteitenbegeleider en verpleegkundigen. Op de polikliniek bieden wij voor SOLK een multidisciplinaire groepsbehandeling van 12 weken. Hierin wordt twee dagdelen per week cognitieve gedragstherapie, psychomotorische therapie en mindfulness aangeboden. Wanneer deelname aan een groepsbehandeling niet geïndiceerd is bieden wij een individueel traject aan. Klinische opnames worden alleen geïndiceerd voor diagnostiek gedurende een kortdurende opname.

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • Ambulant
  • Kliniek
  • Consultatie
  • Volwassenen
  • Specialistische GGZ (tweedelijns)

Specificatie doelgroep(en) :

  • Volwassenen met matig-ernstige SOLK
  • Psychiatrische klachten als gevolg van een lichamelijke aandoening
  • Psychiatrische klachten rondom zwangerschap en bevalling (POP-poli)
  • Klinische opnames voor gewichtsherstel bij eetstoornissen
  • Verwijzingen voor behandeling met ECT

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

Contactgegevens

Bezoekadres:
Spaarne Gasthuis, locatie zuid, afdeling psychiatrie & medische psychologie, Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem
Postadres:
Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem
Telefoon:
023-2240030
Emailadres:
psychiatrie@spaarnegasthuis.nl
Adres website:
Zie website

Gegevens Contactpersoon

Naam: Mw. A. Joosten-Brouwer
Functie: GZ-psycholoog
Telefoon: 023-5453030

Voor informatie – over verwijzing en aanmelding – kunt u contact opnemen met het afdelingssecretariaat: psychiatrie@spaarnegasthuis.nl

Aanbod instelling: , , , , , ,