Sein (St. Epilepsie Instellingen Nederland) Locatie Meer en Bosch Heemstede

Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma

Afdeling Psychologie van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)

Korte omschrijving

SEIN is een expertisecentrum gespecialiseerd in de observatie, diagnostiek en behandeling van mensen met epilepsie en niet-epileptische aanvallen. De afdeling psychologie richt zich op de diagnostiek en behandeling van cognitieve en psychische problematiek bij epilepsie en Psychogene Pseudo-Epileptische Aanvallen (PPEA).

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • consultatie
  • kinder en jeugd
  • volwassenen

Specificatie doelgroep(en) :

Patiënten met epileptische aanvallen en/of patiënten met Psychogene Pseudo-Epileptische Aanvallen (PPEA)

Wetenschappelijk onderzoek

O.a. onderzoek naar psychiatrische comorbiditeit bij epilepsie en onderzoek naar Psychogene Pseudo-Epileptische Aanvallen.

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

Contactgegevens

Bezoekadres:
Achterweg 5,2103 SW Heemstede
Postadres:
Postbus 540,2130 AM Hoofddorp
Telefoon:
023-5588265 (afd. Psychologie Heemstede)
Emailadres:
sec.psychologie@sein.nl
Adres website:
Zie website

 

Aanbod instelling: , , , , , , ,