Universitair Medisch Centrum Groningen

 

Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma/vereniging  

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Zorgprogramma: Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

Korte omschrijving

Diagnostiek en advies aan patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde klachten, waarbij de verwijzer een sterk vermoeden heeft dat een psychiatrische benadering een bijdrage biedt tot oplossing van het probleem.  Wat betreft behandeling richten wij ons vooral op poliklinische zorg  voor de meer ernstige somatoforme stoornissen (derdelijnszorg).

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • consultatie
  • volwassenen
  • tweedelijnszorg
  • derdelijnszorg

Specificatie doelgroep(en) :

Somatoforme stoornissen; Psychiatrische stoornissen van invloed op somatische aandoeningen; Patiënten met chronische somatische aandoeningen waarbij psychiatrische problematiek een rol speelt.

Scholing

Opleidingsplaatsen voor psychiater en klinisch psycholoog

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek naar de etiologie en behandeling van somatoforme stoornissen, functionele klachten en syndromen, waarbij zowel biomedische als psychosociale factoren worden bestudeerd. Het etiologische deel betreft epidemiologisch onderzoek in longitudinale populatie-cohorten zoals TRAILS en LifeLines, en meer experimenteel onderzoek waarbij individuele patiënten langdurig multidisciplinair worden bemeten. Met betrekking tot behandeling wordt er een e-health expertsysteem ontwikkeld dat een stapsgewijze gepersonaliseerde behandeling van functionele klachten mogelijk maakt.

Daarnaast wordt de benadering van patiënten met onbegrepen klachten op somatische poliklinieken in kaart gebracht.

Website: http://www.rug.nl/staff/j.g.m.rosmalen/research.

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

Contactgegevens

Bezoekadres: UMCG, UCP, Hanzeplein I Groningen
Postadres: Postbus 30001 9700 RB Groningen
Telefoon: 050-3612008
Adres website: www.umcg.nl

Gegevens Contactpersonen

Naam: Annemieke de Jong
Functie: GZ-psycholoog (i.o. tot specialist GIOS)
Telefoon: 050-3619881
Emailadres: a.b.de.jong@umcg.nl

Naam: Iris Jonker
Functie: Psychiater
Telefoon: 050-3619881
Emailadres: i.jonker01@umcg.nl

 

 

 

 

 

 

Aanbod instelling: , , , , , , , ,