VU medisch centrum

Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma

VU medisch centrum. Zorgprogramma:  Polikliniek Onverklaarde Klachten (onderdeel van de Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie VUmc)

Korte omschrijving

Gespecialiseerde academische polikliniek voor diagnostiek, advies en behandeling van patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten en somatoforme stoornissen.

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • consultatie
  • volwassenen
  •  ouderen
  • tweedelijnszorg
  • derdelijnszorg

Specificatie doelgroep(en) :

De doelgroep van de polikliniek betreft patiënten met ernstige en langdurige onverklaarde klachten als chronische vermoeidheid, chronische pijn en maagdarmklachten en verder onder andere functionele neurologische symptomen (conversie) en hypochondrie.

Scholing

De polikliniek participeert in de masteropleiding geneeskunde, de opleidingen tot psychiater en tot GZ-psycholoog en verzorgt verder uiteenlopende bij- en nascholingsactiviteiten.

 Wetenschappelijk onderzoek

De polikliniek verricht epidemiologisch onderzoek naar de zorgzwaarte en andere kenmerken van patiënten met SOLK in de tweede lijn. In het onderzoeksprogramma Soma & Psyche van VUmc/inGeest is een onderzoekslijn SOLK in ontwikkeling.

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

Contactgegevens

Bezoekadres: Afdeling Ziekenhuispsychiatrie, VU medisch centrum ZH 7D 169, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam

Postadres: Afdeling Ziekenhuispsychiatrie, VU medisch centrum ZH 7D 169, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam

Telefoon: 020 4440196 (secretariaat)

Emailadres: polikliniekpsychiatrie@vumc.nl

Adres website: www.vumc.nl/onverklaardeklachten

Gegevens Contactpersoon

Naam: M. Jaspers

Functie: Aanmeldcoördinator/Verpleegkundig consulent

Telefoon: 020 4440196 (secretariaat)

Emailadres: polikliniekpsychiatrie@vumc.nl

 

 

 

Aanbod instelling: , , , , , , , , ,