ZiekenhuisGroepTwente (ZGT)

Naam van de afdeling/centrum/zorgprogramma

TWENDOLK: Twents Netwerk voor Diagnostiek van Onbegrepen Lichamelijke Klachten en BOLK: Behandeling Onbegrepen Lichamelijke Klachten.

Korte omschrijving

Multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van patiënten met onbegrepen lichamelijke klachten die langer dan 6 maanden duren. De activiteiten van TWENDOLK en BOLK zijn een samenwerkingsverband tussen psychiaters, revalidatieartsen en klinisch psychologen van ZGT Almelo. Organisatorisch maken ze onderdeel uit van de Afdeling Psychiatrie van ZGT Locatie Almelo.

Aanbod instelling

Patiëntenzorg:

  • ambulant
  • deeltijd
  • kliniek
  • consultatie
  • volwassenen
  •  ouderen
  • tweedelijnszorg
  • derdelijnszorg

Specificatie doelgroep(en) :

Volwassenen en ouderen met onbegrepen lichamelijke klachten of een mengeling van begrepen en onbegrepen klachten (bijv. epilepsie en PNES).

Scholing

De instelling biedt op aanvraag scholing aan HBO-instelling, arts-assistenten, huisartsen en  specialisten in de regio

Lidmaatschap NOLK

De instelling is lid van NOLK

Contactgegevens

Bezoekadres:
Zilvermeeuw 1,7609 PP Almelo
Postadres:
idem
Telefoon:
0546 693110
Emailadres:
polipsych@zgt.nl
Website:
zie website
 

Gegevens Contactpersoon

Naam:
mw. Anne Neeltje Scholte-Stalenhoef
Functie:
psychiater
Telefoon:
0546-693110
Emailadres:
a.stalenhoef@zgt.nl
Aanbod instelling: , , , , , , , , , ,