•   Koop uw medicijnen online
 •   Een medisch voorschrift laten valideren door artsen
 •   Laat het binnen 24 uur bij u thuis bezorgen

Wat is Wegovy gewichtsverlies injectie?

Wat moet ik weten voordat ik Wegovy online koop in België? Wegovy is een injectie voor gewichtsverlies die alleen op recept verkrijgbaar is. Het actieve ingrediënt in Wegovy is semaglutide, hetzelfde geneesmiddel dat wordt gevonden in Ozempic. Wegovy is alleen verkrijgbaar in een enkele dosering van 2,4 mg, terwijl Ozempic alleen een vergunning heeft voor diabetici en een eigen dosering heeft. Dit is het fundamentele verschil tussen de twee geneesmiddelen.

Wegovy (semaglutide) Injectie 2,4 mg is een injecteerbaar receptgeneesmiddel dat volwassenen met obesitas (BMI 30) of overgewicht (BMI 27) die ook gewichtgerelateerde medische problemen hebben (zoals hoge bloeddruk, diabetes type 2 of een hoog cholesterolgehalte) kan helpen om gewicht te verliezen en het eraf te houden.

Wegovy mag alleen worden ingenomen in combinatie met een caloriearm dieet en regelmatige lichaamsbeweging. U zult geen gewicht verliezen als u Wegovy alleen gebruikt zonder ook veranderingen in levensstijl aan te brengen.

*Wegovy is binnenkort verkrijgbaar bij onze partnerapotheek, maar in de tussentijd is Saxenda een even doeltreffende vervanger.

Wegovy bevat semaglutide, een GLP-1-receptoragonist, die NIET mag worden gebruikt met Saxenda of Ozempic of andere GLP-1 agonisten.

Het is niet bekend of het gebruik van Wegovy in combinatie met andere voorgeschreven, vrij verkrijgbare of natuurlijke gezondheidsproducten voor gewichtsvermindering veilig en/of effectief is.

Hoe werkt Wegovy?

Wegovy, ook bekend als semaglutide 2,4 mg, is een injecteerbaar geneesmiddel voor gewichtsverlies. Het belangrijkste bestanddeel ervan, semaglutide, lijkt sterk op het lid van de incretine hormoonfamilie, Glucagon-Like Peptide 1 (GLP-1), dat van nature in het menselijk lichaam wordt geproduceerd.

Uw darmen produceren normaal gesproken het hormoon GLP-1 na een maaltijd om de bloedsuikerspiegel te helpen reguleren en het glucagongehalte in het lichaam te verlagen. De werking van insuline wordt geremd door glucagon, een natuurlijk geproduceerd hormoon. Als gevolg daarvan hebt u minder honger, raakt uw maag langzamer leeg en blijft u langer in beweging. “vol”. langer.

Kortom, Wegovy online kopen in België “trucs” uw lichaam in het produceren van meer GLP-1, die vervolgens communiceert aan uw hersenen dat je vol bent en don’niet hoeft te eten.

Kan Wegovy u helpen gewicht te verliezen?

Aan de Novo Nordisk Wegovy fase 1 klinische studie namen 1.961 obese (BMI 30 kg/m2) of overgewicht (BMI 27 kg/m2-29,9 kg/m2) patiënten deel met ten minste één gewichtsgerelateerde co-morbiditeit, zoals dyslipidemie of behandelde of onbehandelde hypertensie. De patiënten kregen Wegovy, een placebo, en instructies voor een caloriearm dieet (verlies van ongeveer 500 kcal/dag), alsmede advies voor meer lichaamsbeweging (aanbevolen minimaal 150 min/week).

Het experiment resulteerde in een statistisch significante gewichtsvermindering in vergelijking met placebo na 68 weken. Volgens de studie verloren mensen die Wegovy gebruikten gemiddeld 14,8% van hun lichaamsgewicht, vergeleken met 2,8% voor degenen die een placebo namen. De placebopatiënten verminderden gewoon hun calorie-inname en verhoogden hun lichaamsbeweging.

Uit de resultaten bleek ook dat na 68 weken 83,5% van de patiënten met Wegovy 5% of meer van hun lichaamsgewicht hadden verloren. Bij gebruik van een placebo verloor 31,1% van de patiënten 5% of meer van hun lichaamsgewicht. Aanvullende klinische studies werden uitgevoerd en de resultaten toonden een statistisch significante gewichtsvermindering.

vs Saxenda: Een injecteerbaar geneesmiddel op recept genaamd Saxenda® (liraglutide) Injectie 3 mg kan sommige mensen met obesitas (BMI 30) of overgewicht (BMI 27) en bijkomende gewichtsgerelateerde medische problemen helpen een gezond gewicht te bereiken en te behouden. Saxenda® moet worden ingenomen in combinatie met een caloriebeperkt dieet en meer lichaamsbeweging.

Het belangrijkste verschil tussen Wegovy en Saxenda® is dat Saxenda® eenmaal per dag wordt ingenomen, terwijl Wegovy eenmaal per week wordt ingenomen. Zowel Wegovy als Saxenda® zijn GLP-1-receptoragonisten en behoren tot dezelfde klasse van injecteerbare hormonale geneesmiddelen.

Orlistat vs Wegovy: Orlistat 120 mg capsules, een krachtig geneesmiddel voor gewichtsverlies, worden gebruikt om zwaarlijvigheid te behandelen en de algehele gewichtstoename te verminderen.

Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat orlistat de totale vetinname via de voeding met ongeveer een derde vermindert. Omdat het direct in de maag werkt, kan orlistat effectiever helpen het gewicht te verminderen dan een gezond dieet en meer lichaamsbeweging.

Orlistat is een receptplichtig geneesmiddel dat voedingsvet afbreekt in kleine stukjes voordat het lichaam het kan absorberen. Orlistat interfereert met de enzymen die verantwoordelijk zijn voor de absorptie van vet uit uw voeding, waardoor het niet wordt opgenomen.

Orlistat moet oraal worden ingenomen, terwijl Wegovy intraveneus wordt toegediend. Orlistat vereist tot drie doses per dag (na elke maaltijd) en is lang niet zo handig als Wegovy, die één keer per week wordt geïnjecteerd.

Zwangerschap

Wegovy kopen zonder recept in België kan schadelijk zijn voor de foetus. Zodra u erachter komt dat u zwanger bent, moet u stoppen met het innemen van Wegovy. Houd Wegovy minstens twee maanden voor de verwachte zwangerschap uit de buurt van patiënten.

Bijwerkingen van wegovy

De meest gemelde bijwerkingen in klinische studies waren:

 • (44% van de patiënten) meldde misselijkheid.
 • Diarree werd gemeld door 30% van de patiënten.
 • Braken (gemeld door 24% van de patiënten).
 • (24% van de patiënten meldde dit): Constipatie

Andere bijwerkingen waren duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid en maagklachten.

In dierstudies is semaglutide in verband gebracht met een verhoogde incidentie van schildkliertumoren. Wegovy mag niet worden gebruikt door personen met een persoonlijke of familiegeschiedenis van schildkliertumoren of de ziekte die bekend staat als MEN-2, aangezien dit verband niet is aangetoond bij mensen.

Wegovy kopen in België veroorzaakt ook ernstige nierschade, galblaasaandoeningen, acute pancreatitis en een verhoogde hartslag. Bezoek de Wegovy website voor meer details over de bijwerkingen.

Waarschuwingen en waarschuwingen betreffende de aankoop van Wegovy in België

De volledige lijst van mogelijke bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die moeten worden overwogen voordat u Wegovy online koopt in België vindt u hieronder. Er zijn zelfs kleine risico’s verbonden aan het gebruik van geneesmiddelen.

Risico op C-celtumoren van de schildklier: Patiënten met schildklierknobbels bij lichamelijk onderzoek of beeldvorming van de hals of verhoogde calcitoninespiegels in het bloed moeten verder worden geëvalueerd.

Acute pancreatitis: Van Semaglutide en andere GLP-1 receptor agonisten is aangetoond dat zij het risico op het ontwikkelen van acute pancreatitis verhogen, waaronder fatale en niet-fatale hemorragische of necrotiserende pancreatitis. In klinische studies hebben ontvangers van Wegovy acute pancreatitis doorgemaakt. Let bij patiënten op tekenen van acute pancreatitis (waaronder ernstige en aanhoudende buikpijn, soms uitstralend naar de rug, al dan niet gepaard gaand met braken). Als acute pancreatitis wordt vermoed, moet wegovy onmiddellijk worden gestaakt en zodra acute pancreatitis is vastgesteld, mag wegovy niet opnieuw worden geïntroduceerd.

In klinische studies naar acute galblaasaandoeningen rapporteerden 1,6% van de patiënten met wegovy en 0,7% van de patiënten met placebo cholelithiasis. Cholecystitis werd gemeld door 0,6% van de patiënten op Wegovy en 0,2% van de deelnemers op placebo. Als cholelithiasis wordt vermoed, worden diagnose van de galblaas en passende klinische follow-up geadviseerd.

De hypoglykemische effecten van Wegovy verhogen het risico op hypoglykemie. In een experiment met diabetes type 2 kreeg 6,2% van de patiënten die Wegovy innamen te maken met hypoglykemie, vergeleken met 2,5% van de deelnemers die een placebo innamen. Bij gebruik in combinatie met insuline of een insulinesecretagoog verhoogt Wegovy het risico op hypoglykemie bij type 2-diabetici, inclusief ernstige hypoglykemie (zoals een sulfonylureum). De risico’s van hypoglykemie, alsmede de symptomen en waarschuwingsindicaties ervan, moeten aan patiënten worden uitgelegd. Patiënten met diabetes type 2 moeten hun bloedglucosewaarden controleren.

Van gebruikers van semaglutide is gemeld dat zij acute nierschade en toenemend chronisch nierfalen ervaren, waarbij in sommige gevallen hemodialyse nodig is. Patiënten met nierfalen kunnen vatbaarder zijn voor acute nierschade, hoewel sommige gevallen zijn gemeld bij mensen zonder bekende onderliggende nierziekte.

Patiënten met diarree, misselijkheid of braken, waardoor hun vochtvoorraad afnam, vormden de meerderheid van de voorvallen. Bij patiënten die ernstige gastro-intestinale bijwerkingen melden of bij patiënten met nierinsufficiëntie die een bijwerking melden die kan leiden tot volumeverlies, moet de nierfunctie worden gecontroleerd bij het starten of verhogen van de dosering van Wegovy.

Anafylaxie en oedeem, beide ernstige overgevoeligheidsreacties, zijn in verband gebracht met semaglutide. Indien overgevoeligheidsreacties optreden, Wegovy staken en de patiënt adequaat behandelen volgens de standaard medische praktijk en de patiënt controleren tot de symptomen verdwijnen. Wees voorzichtig bij toediening van een andere GLP-1 receptoragonist aan een patiënt met een voorgeschiedenis van gio-oedeem of anafylaxie.

Complicaties van diabetische retinopathie bij patiënten met diabetes type 2 : In een onderzoek bij volwassenen met diabetes type 2 werd diabetische retinopathie gemeld door 4,0% van de patiënten die Wegovy gebruikten en 2,7% van de deelnemers die placebo kregen. Een snelle verbetering van de glucosehuishouding ging gepaard met een voorbijgaande verandering van de diabetische retinopathie. Patiënten met een voorgeschiedenis van diabetische retinopathie moeten worden gecontroleerd op progressie.

Verhoogde hartslag: Vergeleken met placebo ervoeren Wegovy-deelnemers in klinische studies een gemiddelde toename van de hartslag in rust van 1-4 slagen per minuut (spm). Meer Wegovy-patiënten dan placebopatiënten ervoeren maximale veranderingen ten opzichte van de uitgangswaarde van 10-19 spm (41% vs 34%) en 20 spm of meer (26% vs 16%). De hartslag van patiënten wordt routinematig gecontroleerd en hen wordt gevraagd eventuele hartkloppingen of tekenen van een hartslag in rust te melden. Als patiënten een langdurige stijging van hun hartslag in rust ervaren, moeten ze stoppen met het kopen van Wegovy zonder recept in België.

Klinische studies van verschillende afslankmiddelen hebben incidenten van suïcidaal gedrag en gedachten aangetoond. Let op vreemde veranderingen in het gedrag of de stemming van de patiënt, suïcidale gedachten of verdriet. Wegovy mag niet worden ingenomen door iemand die zelfmoord overweegt, in het verleden een zelfmoordpoging heeft gedaan of momenteel suïcidale gedachten of gedrag vertoont.

Wat is de prijs van Wegovy in België?

 • Voor 1 Wegovy pen is de prijs : 144,70€
 • Voor 2 pennen van Wegovy is de prijs : 246,90€
 • Voor 3 pennen van Wegovy is de prijs : 349,90€
 • Voor 4 pennen van Wegovy is de prijs : 436,50€
 • Voor 5 pennen van Wegovy is de prijs : 521,70€ ( U bespaart 200€ )

Een reactie achterlaten

Please sing in to post your comment or singup if you don't have account.