•   Koop uw medicijnen online
 •   Een medisch voorschrift laten valideren door artsen
 •   Laat het binnen 24 uur bij u thuis bezorgen

Xenical is een voorgeschreven geneesmiddel (klasse C) bestaande uit 84 harde capsules op basis van orlistat en wordt gebruikt om zwaarlijvigheid te behandelen. Als u meer wilt weten voordat u Xenical in België koopt zonder recept, lees dan verder.

Wat is het doel van Xenical?

Voor de behandeling van zwaarlijvige mensen met een body mass index (BMI) van 30 kg/m2 of meer of patiënten met overgewicht met bijbehorende risicofactoren, wordt Xenical kopen in België zonder recept aanbevolen in combinatie met een matig verminderd calorisch dieet.

Als de patiënt na 12 weken niet ten minste 5% van het bij aanvang van de behandeling geregistreerde lichaamsgewicht heeft verloren, orlistat worden gestaakt.

DOSERING EN TOEDIENING

Xenical: hoe wordt het gebruikt? dosering en toepassing

Volwassenen

Een capsule van 120 mg orlistat met water innemen vlak voor, tijdens of tot een uur na elke belangrijke maaltijd is de aanbevolen dosis. Vermijd inname van orlistat als een maaltijd wordt overgeslagen of geen vet bevat.

De patiënt moet een vrij caloriearm, nutritioneel uitgebalanceerd dieet eten dat ongeveer 30% van de calorieën uit vet bestaat. Het is raadzaam veel fruit en groenten in het dieet op te nemen. De drie hoofdmaaltijden moeten zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid eiwitten, koolhydraten en vetten.

Van doses orlistat hoger dan 120 mg die driemaal daags worden toegediend, is niet aangetoond dat ze effectiever zijn. Al 24-48 uur na de behandeling veroorzaakt orlistat een toename van fecaal vet. Het vetgehalte in de ontlasting keert vaak binnen 48-72 uur na het stoppen met het geneesmiddel terug naar het niveau van vóór de behandeling.

Sommige patiëntenpopulaties

Kinderen, ouderen en patiënten met een verminderde nier- of leverfunctie zijn niet onderzocht op de effecten van orlistat.

Er zijn geen aanbevelingen voor het gebruik van Xenical bij kinderen.

OVERDOSERING

Wat moet u doen bij een overdosis Xenical?

In studies met deelnemers met een normaal gewicht en obesitas, doses orlistat tot 800 mg eenmaal daags en tot 400 mg driemaal daags gedurende 15 dagen, werden geen significante bijwerkingen waargenomen.

Bovendien kregen zwaarlijvige personen gedurende zes maanden doses van 240 mg driemaal daags. De meeste post-marketing gevallen van orlistat overdosis hadden geen bijwerkingen of hadden bijwerkingen vergelijkbaar met die gerapporteerd met de goedgekeurde dosering.

In geval van grote overdosis orlistat, het raadzaam de patiënt gedurende 24 uur te controleren. Op basis van klinisch en dierlijk onderzoek wordt niet verwacht dat de lipaseremmende eigenschappen van orlistat systemische bijwerkingen hebben die niet snel omkeerbaar zijn.

BORSTVOEDING EN VERLENING

Kan ik Xenical online kopen in België tijdens borstvoeding of zwangerschap?

 • Orlistat heeft geen klinisch bewijs in zwangerschappen die zijn blootgesteld.
 • In dierstudies zijn geen directe of indirecte schadelijke effecten op zwangerschap, embryo/foetale ontwikkeling, bevalling of postnatale ontwikkeling gerapporteerd.
 • Zwangere vrouwen dienen het geneesmiddel slechts met voorzichtigheid in te nemen.
 • Orlistat mag niet worden gebruikt tijdens de borstvoeding, omdat niet bekend is of het overgaat in de moedermelk.

GEBRUIK VAN MACHINES EN AUTORIJDEN

Effecten van Xenical op het vermogen om machines te bedienen en voertuigen te besturen

Xenical heeft geen invloed op de bekwaamheid om machines te bedienen of voertuigen te besturen.

CONTRA-INDICATIES

Wanneer is het ongepast om Xenical in België te kopen?

 • overgevoeligheid voor een van de hulpstoffen of voor het werkzame bestanddeel
 • aanhoudend ondervoedingssyndroom.
 • cholestase.
 • borstvoeding.

VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

Welke informatie is nodig voordat u Xenical inneemt?

 • In klinische studies verloren mensen met diabetes type 2 minder lichaamsgewicht na inname van orlistat dan deelnemers zonder diabetes. Nauwlettend toezicht kan nodig zijn bij het gebruik van anti-diabetica tijdens het gebruik van orlistat.
 • Het is niet raadzaam om orlistat en cyclosporine samen te verstrekken.
 • Patiënten moeten worden aangemoedigd om voedingssuggesties op te volgen.
 • Als orlistat wordt gebruikt in combinatie met een vetrijk dieet (bijv. meer dan 30% van de calorieën uit vet = meer dan 67 g vet in een dieet van 2000 kcal/dag), kan de kans op gastro-intestinale bijwerkingen toenemen. De drie hoofdmaaltijden moeten ervoor zorgen dat de aanbevolen dagelijkse vetinname gelijkmatig wordt verdeeld. De kans op gastro-intestinale bijwerkingen kan toenemen als orlistat wordt ingenomen met een vetrijke maaltijd.
 • Rectale bloedingen zijn waargenomen bij gebruik van Xenical. Voorschrijvers dienen nader onderzoek te doen indien de symptomen ernstig en/of aanhoudend zijn.
 • Om het potentiële falen van orale anticonceptiva te voorkomen dat kan optreden bij ernstige diarree, Het is raadzaam een tweede vorm van anticonceptie te gebruiken.
 • Wanneer patiënten tegelijkertijd orale anticoagulantia gebruiken, moeten de stollingsparameters zorgvuldig worden gecontroleerd.
 • Hyperoxalurie en oxalaatnefropathie kunnen optreden bij gebruik van orlistat, soms resulterend in nierfalen. Patiënten met volumeverlies en/of onderliggende chronische nierziekte lopen een verhoogd risico.
 • Hypothyreoïdie en/of slechte regulatie van de schildklier kan soms voorkomen. Levothyroxine en/of jodiumzouten kunnen minder goed worden opgenomen, hoewel dit niet het proces is.
 • Antiepileptische patiënten: Orlistat kan de anticonvulsieve therapie uit balans brengen door de absorptie van anti-epileptica te verminderen, wat kan leiden tot aanvallen.
 • HIV-antiretrovirale middelen: Orlistat kan de absorptie van HIV-antiretrovirale geneesmiddelen verminderen, waardoor hun vermogen om HIV te behandelen in gevaar kan komen.

INTERACTIES

Welke geneesmiddelen, chemicaliën of voedingsmiddelen kunnen de effecten van Xenical verstoren?

Cyclosporine

In een onderzoek naar medicijninteracties werd vastgesteld dat de toediening van orlistat met cyclosporine de plasmaspiegels van het antibioticum verlaagde. Als gevolg daarvan kon de immunosuppressieve werkzaamheid worden verminderd.

Daarom wordt het gebruik van deze combinatie niet aanbevolen. Indien dergelijk gelijktijdig gebruik noodzakelijk is, moeten personen die cyclosporine krijgen hun cyclosporine-bloedspiegels regelmatiger laten controleren vóór en na de toevoeging van orlistat aan hun regime. De cyclosporine bloedspiegel moet worden gecontroleerd totdat deze stabiliseert.

Acarbose

Er zijn geen farmacokinetische interactiestudies tussen orlistat en acarbose beschikbaar, zodat zij niet samen mogen worden gebruikt.

Orale trombolytica

International Normalized Ratio (INR) niveaus moeten worden gecontroleerd als orlistat wordt gebruikt met warfarine of andere anticoagulantia.

In vet oplosbare vitaminen

Behandeling met orlistat kan mogelijk het absorptiepatroon van vetoplosbare vitaminen (A, D, E en K) veranderen.

In klinische studies behield de meerderheid van de patiënten die tot vier jaar lang geneesmiddelen op basis van orlistat gebruikten, de plasmaspiegels van vitamine A, D, E en K, alsmede bètacaroteen, binnen het normale bereik. Patiënten die een gewichtsbeheersingsdieet volgen, moeten worden aangemoedigd om verschillende soorten fruit en groenten te eten, en multivitaminesupplementen kunnen een optie zijn om een optimale voedingsinname te handhaven. Als een multivitamine wordt aanbevolen, neem deze dan ten minste twee uur na inname van orlistat of voor het slapen gaan in.

Amiodarone

Bij enkele gezonde deelnemers die orlistat met amiodaron kregen toegediend, werd na een enkele dosis een geringe daling van de plasmaspiegel van het geneesmiddel geconstateerd. De therapeutische relevantie van dit effect bij met amiodaron behandelde personen is nog niet duidelijk, maar in bepaalde omstandigheden zou het klinisch significant kunnen worden. Een verhoogde mate van klinische en ECG-bewaking is vereist voor mensen die amiodaron samen met een ander geneesmiddel gebruiken.

Er zijn aanvallen vastgesteld bij mensen die tegelijkertijd orlistat en anti-epileptica, zoals valproaat en lamotrigine, gebruiken, waarbij interactie als reden niet kan worden uitgesloten. Het is daarom belangrijk deze personen te controleren op mogelijke veranderingen in de frequentie en/of intensiteit van aanvallen.

Hypothyreoïdie en/of slechte regulatie van de schildklier kan soms voorkomen. Levothyroxine en/of jodiumzouten kunnen minder goed worden opgenomen, hoewel dit niet het proces is.

Er zijn incidentele meldingen dat voorheen goed gecontroleerde personen een verminderde werkzaamheid van antiretrovirale middelen, antidepressiva, antipsychotica (waaronder lithium) en benzodiazepinen ondervonden bij het starten van orlistat. Daarom mag de behandeling met orlistat pas worden gestart na zorgvuldige overweging van de mogelijke effecten bij deze personen.

Er zijn geen interacties

Er zijn geen interacties gemeld met het nifedipine gastro-intestinaal therapeutisch systeem (GTS), nifedipine met langzame afgifte, sibutramine, biguaniden, digoxine, fibraten, fluoxetine, losartan, fenytoïne, fentermine, pravastatine of alcohol. Individuele onderzoeken naar de interactie tussen geneesmiddelen hebben aangetoond dat er geen sprake is van dergelijke interacties.

Individuele onderzoeken naar de interactie tussen geneesmiddelen hebben aangetoond dat er geen interactie is tussen orlistat en orale anticonceptiva. Orlistat kan echter onbedoeld de beschikbaarheid van orale anticonceptiva verminderen en in zeldzame gevallen leiden tot ongewenste zwangerschap. In geval van ernstige diarree moet aanvullende anticonceptie worden gebruikt.

INDICATOR VAN ACTIVITEIT

Orlistat 120 milligram is opgenomen in elke harde pil.

EXCIPIENTEN

Wat zit er in de capsule

 • cellulose in microkristallijne vorm (E460)
 • natriumzetmeelglycolaat (type A)
 • povidon (E1201)
 • talk met natriumlaurylsulfaat
 • gelatine
 • indigotine (E132) (E132)
 • wolfraamdioxide (E171)
 • gebruik van drukinkt voor levensmiddelen (zwart ijzeroxide, geconcentreerde ammoniumoplossing, kaliumhydroxide, lak, propyleenglycol)

OPSLAG EN HOUDBAARHEIDSDATUM

 • Duur: 36 maanden
 • Bewaar blisters niet boven 25°C. Bewaar de blisterverpakking in de oorspronkelijke verpakking om het geneesmiddel te beschermen tegen vocht en licht.
 • Bewaar flacons niet boven 30°C. Om het droog te houden, de verpakking goed gesloten houden.

Een reactie achterlaten

Please sing in to post your comment or singup if you don't have account.