•   Koop uw medicijnen online
 •   Een medisch voorschrift laten valideren door artsen
 •   Laat het binnen 24 uur bij u thuis bezorgen

Xultophy (insuline degludec + liraglutide) – wat is het?

Tot de categorie hypoglykemische behandelingen behoort het geneesmiddel Xultophy, dat gebaseerd is op de combinatie insuline degludec + liraglutide. Lees het volgende voordat u Xultophy online koopt in België.

Waarvoor wordt Xultophy gebruikt en waarom?

Naast dieet en lichaamsbeweging wordt Xultophy kopen zonder voorschrift in België aanbevolen voor de behandeling van mensen met diabetes mellitus type 2 die niet adequaat worden beheerd om de glykemische controle te verbeteren. voor klinische onderzoeksresultaten over de mengsels, hun effecten op de glykemische controle en de onderzochte populaties.

Indicaties: dosering, wijze van toediening en gebruiksaanwijzing van Xultophy

Dosering

Xultophy wordt eenmaal daags onderhuids toegediend. Xultophy kan op elk moment van de dag worden gegeven, maar het wordt aanbevolen het routinematig elke dag toe te dienen.

De dosering van Xultophy moet worden gekozen op basis van de specifieke behoeften van elke patiënt. Het is raadzaam de dosering aan te passen aan het nuchtere bloedglucosegehalte om de best mogelijke bloedglucosecontrole te bereiken.

Patiënten kunnen aanpassingen van de dosering nodig hebben als zij zwaardere lichamelijke activiteiten ondernemen, hun gebruikelijke dieet wijzigen of een gelijktijdige medische aandoening hebben.

Als een patiënt een dosis overslaat, moet hij of zij deze onmiddellijk injecteren en vervolgens terugkeren naar het gebruikelijke dagelijkse schema met één dosis. Het interval tussen de injecties moet altijd ten minste 8 uur zijn. Dit geldt ook wanneer het niet mogelijk is het geneesmiddel op hetzelfde tijdstip van de dag te verstrekken.

Xultophy wordt gedoseerd in eenheden. Eén eenheid insuline degludec plus 0,036 mg liraglutide is een eenheidsdosering. De voorgevulde pen heeft een bereik van 1 tot 50 eenheidsdoses die in één keer kunnen worden geïnjecteerd, elk in een afzonderlijke injectie. De 50 eenheidsdoses van Xultophy zijn de maximale dagelijkse dosis (50 eenheden insuline degludec en 1,8 mg liraglutide). Het aantal eenheidsdoses wordt aangegeven door de dosisteller op de pen.

Bovendien geldt voor orale hypoglykemische geneesmiddelen

Doses van 10 eenheden zijn de eerste aanbevolen dosering voor Xultophy (10 eenheden insuline degludec en 0,36 mg liraglutide).

Mogelijk wilt u uw huidige orale antidiabetische behandeling aanvullen met Xultophy. Wanneer Xultophy wordt toegevoegd aan de sulfanilureumtherapie, rekening worden gehouden met de verlaging van de dosis sulfanilureum.

Overgang naar GLP-1-receptoragonisten

Voordat u Xultophy in België zonder recept koopt, moet de behandeling met een GLP-1 receptor agonist worden gestopt. De voorgestelde begindosering van Xultophy voor mensen die overstappen van de ene GLP-1 agonist naar de andere is 16 eenheidsdoseringen (16 eenheden insuline degludec en 0,6 mg liraglutide). Er mag niet meer dan de voorgestelde startdosis worden gebruikt.

Bij de overgang van langwerkende GLP-1-receptoragonisten (zoals eenmaal per week doseren) moet rekening worden gehouden met het verlengde effect.

Wanneer de volgende dosis van de langwerkende GLP-1-receptoragonist moet worden toegediend, moet de behandeling met Xultophy worden gestart. Continue controle van de bloedglucosespiegel tijdens de overdracht en de weken daarna wordt aanbevolen.

Overdracht van basale insuline

Voordat u Xultophy gaat kopen zonder recept in België, moet basale insuline worden gestopt. De aanbevolen startdosis van Xultophy voor overgang van basale insulinetherapie is 16 eenheden insuline degludec en 0,6 mg liraglutide. Neem niet meer dan de aanbevolen aanvangsdosis. Het is raadzaam de bloedglucosespiegel tijdens de overdracht en gedurende enkele weken daarna voortdurend te controleren.

Bijzondere populaties

Patiënten ouder dan 65 jaar

Bij ouderen kan Xultophy worden gebruikt. Een verhoogde controle van de bloedglucosespiegel is vereist en de dosering voor elke patiënt moet dienovereenkomstig worden aangepast.

Verslechtering van de nierfunctie

Patiënten met lichte, matige of ernstige nierfunctiestoornissen moeten Xultophy in belgium online kopen met verhoogde bloedglucosecontrole en geïndividualiseerde doseringsaanpassingen. Bij mensen met een nierziekte in het eindstadium, Xultophy wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met nierziekte in het eindstadium.

Verslechtering van de leverfunctie

Patiënten met een lichte tot ernstige leverfunctiestoornis kunnen Xultophy in België kopen. Een verhoogde bloedglucosecontrole is noodzakelijk en de dosering van elke patiënt moet dienovereenkomstig worden aangepast. Xultophy mag niet worden gebruikt door mensen met een ernstige leverfunctiestoornis, omdat het liraglutide bevat.

Pediatrische patiënten

Er zijn geen aanwijzingen dat Xultophy specifiek bij kinderen moet worden gebruikt.

Toedieningsstrategie

 • Xultophy mag alleen subcutaan worden gebruikt. Intraveneuze en intramusculaire toediening van Xultophy wordt niet aanbevolen.
 • Voor de toediening van Xultophy worden subcutane injecties in de dij, arm of buik gebruikt. Om het risico van lipodystrofie te verminderen, moet de injectieplaats altijd in hetzelfde gebied worden veranderd.
 • De voorgevulde penpatroon mag niet in een spuit worden getrokken om Xultophy toe te dienen.
 • Patiënten moet worden geadviseerd telkens een nieuwe naald te gebruiken. Hergebruik van de naald van de insulinepen verhoogt het risico op verstopping van de naald, wat kan leiden tot onder- of overdosering. Patiënten dienen de aanbevelingen voor gebruik in de bijsluiter op te volgen wanneer de naalden geblokkeerd zijn.

Wanneer Xultophy niet online kopen in België: contra-indicaties

Overgevoeligheid voor één of beide werkzame bestanddelen en voor elk hulpstof.

Kan Xultophy worden gebruikt tijdens borstvoeding of zwangerschap?

Zwangerschap

Er zijn geen klinische studies over het gebruik van Xultophy, insuline degludec of liraglutide bij zwangere vrouwen. De behandeling met Xultophy moet worden gestaakt als een patiënt zwanger wil worden of als een zwangerschap optreedt.

Voortplantingsstudies bij dieren met insuline degludec hebben geen onderscheid aangetoond tussen insuline degludec en humane insuline wat betreft teratogeniteit of embryotoxiciteit. De toxiciteit van liraglutide in voortplantingsstudies bij dieren was duidelijk. De mens kan een risico lopen, maar dit is niet bekend.

Borstvoeding

Er zijn geen klinische studies beschikbaar over het gebruik van Xultophy tijdens de borstvoeding. Het is niet bekend of liraglutide of insuline degludec wordt uitgescheiden in de moedermelk. Dit is niet getest, Xultophy niet worden ingenomen tijdens de borstvoeding.

De concentratie van insuline degludec die bij ratten in melk werd uitgescheiden was lager dan in plasma. Liraglutide en soortgelijke structureel verwante metabolieten werden in dierproeven niet significant overgedragen naar de melk. In niet-klinische proeven werden verminderingen van de neonatale groei bij rattenpups in verband met de behandeling met liraglutide waargenomen.

Vruchtbaarheid

Er zijn geen klinische studies over de invloed van Xultophy op de vruchtbaarheid.

Voortplantingsstudies bij dieren met insuline degludec hebben geen negatief effect op de vruchtbaarheid aangetoond. Dierstudies met liraglutide hebben geen negatief effect op de vruchtbaarheid aangetoond, behalve een bescheiden vermindering van het aantal transplantaties.

Wat is de prijs van Xultophy in België?

 • Voor 1 Xultophy pen is de prijs : 144,70€
 • Voor 2 Xultophy pennen is de prijs : 246,90€
 • Voor 3 Xultophy pennen is de prijs : 349,90€
 • Voor 4 Xultophy pennen is de prijs : 436,50€
 • Voor 5 Xultophy pennen is de prijs : 521,70€ ( U bespaart 200€ )

Een reactie achterlaten

Please sing in to post your comment or singup if you don't have account.